Chrome

Standard bilde

Hvorfor setter ikke Sjekk understreking?

Hvis Sjekk ikke setter understreking har du sannsynligvis en aktiv utvidelse (Chrome Extension) som krasjer med Lingdys. Sørg for at du ikke har andre aktive utvidelser (Chrome Extension) som gir skrivestøtte.

Se video »
Standard bilde

Hva er Sjekk?

Sjekk er en funksjon i Lingdys Skole som ble lansert i 22. Januar 2024. Sjekk gir varsel om mulige stavefeil og orddelingsfeil. Funksjonen gir eleven støtte i skrivearbeidet ved at den markerer mulige feil uten…

Se video »
Standard bilde

Fungerer Sjekk i Lingdys Pluss?

Sjekk er kun tilgjengelig i Lingdys Skole. Intensjonen med Sjekk er at elevene skal bli oppmerksomme på mulige feil, for deretter å finne den riktige stave- og skrivemåten selv. Dette stimulerer til bedre rettskrivingsferdigheter. Elever…

Se video »
Standard bilde

Fungerer Sjekk på eksamen?

Lingdys er tillatt som hjelpemiddel på eksamen. Dersom du trenger mer informasjon om Lingdys på eksamen, kan du lese mer om dette på lingit.no/eksamen.

Se video »
Standard bilde

Hva er Lingdys Lesevenn?

Appen Lingdys Lesevenn følger med i våre programpakker som elever får fra NAV Hjelpemiddelsentral, og fungerer på både iPad og iPhone. Lingdys Lesevenn gjør det enkelt for deg å skanne og få opplest tekst uansett…

Se video »