Hvorfor setter ikke Sjekk understreking?

Hvis Sjekk ikke setter understreking har du sannsynligvis en aktiv utvidelse (Chrome Extension) som krasjer med Lingdys. Sørg for at du ikke har andre aktive utvidelser (Chrome Extension) som gir skrivestøtte.