lingdys-pluss

Lese- og skrivehjelp
for deg med dysleksi

Lingit_promo2
lingdys-pluss

Lese- og skrivehjelp
for deg med dysleksi

Lingdys Pluss - for elever med dysleksi

Lingdys har vært markedsledende programvare for elever med dysleksi i 20 år. Programmet har en rekke funksjoner som er spesialutviklet for elever med dysleksi og har de siste årene gjennomgått store forbedringer. Lingdys har fått enda flere funksjoner som hjelper elever med dysleksi med å jobbe selvstendig og oppnå sitt potensial.

 

Personlig lisens fra NAV

Elever med dysleksi kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om egen, personlig lisens. Det som er så unikt med denne ordningen, er at eleven da har en lisens som følger med i hele utdanningsløpet. For å få støtte fra NAV må du helst være under utdanning og ha dokumentasjon på at du har dysleksi. Med én og samme lisens får du tilgang til Lingdys Pluss for Windows, Chrome, iPad og Mac. Skolen hjelper i de aller fleste tilfeller elever med å søke om egen lisens, men siden det er en personlig søknad kan også foresatte søke for elever under 18 år.

Kjøpe privatlisens?

Dersom du ikke har krav på egen lisens fra NAV Hjelpemiddelsentral, kan du kjøpe privatlisens i vår nettbutikk. Du kan også høre med din arbeidsgiver om dette er noe du kan få hjelp til.

Fordeler med å bruke Lingdys Pluss

Hjelp til å lese Ikon

Lesestøtte

Med dysleksi kan det være vanskelig å få med seg innholdet i teksten. Ved bruk av lesestøtte kan du få teksten på skjermen opplest, og du vil sannsynligvis få med deg mer av innholdet og bruke kortere tid på lesingen. Du kan stoppe opplesingen eller begynne på nytt når du selv vil. Lager du lydfiler av teksten, kan du høre på den når og hvor det passer deg. Med våre program får du til og med opplest matte. Vi har også en skanne-app som gjør det enklere å få opplest tekst når du er på farten.

Hjelp til å skrive Ikon

Skrivestøtte

Stavekontrollen i programmene våre er spesialutviklet for mennesker med dysleksi. Med vår skrivestøtte vil forslagene til riktig stavet ord være mer presise og gir deg færre forslag å ta stilling til. Hjelpen du får med norske og engelske ord som likner hverandre, og som er lett å forveksle, gjør at teksten blir mye bedre enn den ellers ville ha vært.

 

Hjelp til å forstå Ikon

Ordbok

Hva betyr egentlig ordene global og bærekraftig? Det å enkelt kunne finne betydningen av et ord i en ordbok, gjør ofte skrivingen mer meningsfull.

Hjelp til å lese Ikon

Opplesing av matte*

Nå kan du få opplest innholdet i mattestykker som inneholder omtrent hva det måtte være av formler, uttrykk, symboler, enten matten er håndskrevet eller maskinskrevet. Funksjonen heter "Skann matte", og du finner den på verktøylinja i programmet. Se film nedenfor.

Hjelp til å skrive Ikon

Diktering*

Med diktering kan du produsere tekst uten å skrive - det du sier blir omgjort til tekst! Diktering fungerer for bokmål, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Hjelp til å forstå Ikon

Ta bilde og les opp*

Ved bruk av appen Lingdys Lesevenn kan du ta bilde av tekst og ganske enkelt velge med fingeren akkurat det innholdet du ønsker opplest. Appen er tilgjengelig for iPhone og iPad.

*Alle programpakker etter 1. oktober 2021 inneholder et lesetillegg. Mer info om lesetillegget får du her.

Utvid med språkpakker for tysk, spansk og fransk

laer-sprak-med-sprakpakker-i-lingdys

Lingdys gir som standard hjelp til å lese, skrive og forstå på norsk og engelsk når elever får sin egen lisens fra NAV Hjelpemiddelsentral. Lisensen kan utvides med støtte for tysk, fransk eller spansk. På denne måten kan elever med dysleksi få god hjelp også når de skal lære seg et språk til.

Hvis du søker om lisens for elever som går på ungdomsskolen eller videregående skole, er det derfor lurt å søke om støtte til fremmedspråk med det samme. Om eleven fikk lisens på barneskolen, søker du NAV om utvidelse av lisensen med tillegg for det fremmedspråket eleven har valgt. Les mer om fremmedspråk og finn aktuelle artikkelnummer.

Artikkelnummer hos NAV for språkpakkene våre er :

Tysk Programpakke 253520
Spansk Programpakke 253519
Fransk Programpakke 253521

Lisensen gjelder også for alle plattformer slik som hovedlisensen for norsk og engelsk.