lingdys-skole

Hjelp til å lese,
skrive og forstå

• Gir hjelp i lese- og skriveopplæringen
• Dekker ulike behov
• Bidrar til økt digital kompetanse

lingdys-skole-ilustration2
lingdys-skole-ilustration2
lingdys-skole

Hjelp til å lese,
skrive og forstå

• Gir hjelp i lese- og skriveopplæringen
• Dekker ulike behov
• Bidrar til økt digital kompetanse

Lingdys Skole
- et verktøy for hele skolen

Vi tror at skoler som jobber helhetlig, og med samme program for alle elever, kan lykkes enda bedre, og ha større forutsetninger for å gjennomføre noe som hele skolen har eierskap til.

Lingdys Skole har funksjoner som kan være til nytte for alle elever. Programmet kan brukes til alt fra lese- og skriveopplæringen, utvikling av tekst og ordforråd, innlæring av fremmedspråk og mye mer. Ikke minst vil det være et godt verktøy for å gi elevene økt digital kompetanse. Lingdys Skole kan svært enkelt oppdateres til Lingdys Pluss for elever med dysleksi.

Lærerne ved skolen får naturligvis også gratis tilgang til det samme verktøyet som elevene sine!

 

 

 

 

Dysleksi? Søk om Lingdys Pluss!

Elever med dysleksi kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om egen, personlig lisens slik at de får de funksjonene de har behov for.

Denne versjonen heter Lingdys Pluss og er spesialutviklet for elever med dysleksi. Lisensen følger eleven i videre skolegang og utdanning. Elever som starter med Lingdys Skole kan veldig enkelt oppgradere til Lingdys Pluss når de får den personlige lisensen sin. 

Vi tilbyr også lånelisenser mens søknaden behandles hos NAV.

Les mer om å søke hos NAV

Lingdys - et verktøy for hele skolen

Texthelpers-med-puslebrikker

Ta kontakt på skole@lingit.no for et tilbud til din skole

Fordeler med Lingdys Skole

texthelpers-doing-stuff-69

Lingdys Skole kan gjøre det enklere og mindre stigmatiserende for elever med dysleksi å bruke sine hjelpemidler ved at alle bruker samme verktøy. Det kan i tillegg bidra til at overgangen til Lingdys Pluss blir enklere.

texthelpers-group2

Lingdys Skole gir elevene støtten de trenger for å bli mer selvstendig og delaktig i egen læringsprosess. Det blir enklere å lese lengre og mer komplekse tekster, og å jobbe aktivt med språk og innhold når de selv skal produsere tekster.

texthelpers-doing-stuff-17

Med Lingdys Skole kan elevene øke sin kompetanse og bevissthet rundt tekst. Når verktøyet brukes i alle fag, blir elevene mer bevisst på hvilke ferdigheter som kreves i møte med ulike typer tekst, både når de skal lese og når de skal produsere tekster.

texthelpers-teacher-helping-student2

Bruk av Lingdys Skole gir læreren muligheten til å planlegge for bedre tilpasset opplæring ved at alle elevene i klasserommet kan bruke det samme verktøyet. Dette gjør at læreren unngår parallelle undervisningssituasjoner og kan bruke mer tid på hver enkelt elev.

Utvid med fremmedspråk!

laer-sprak-med-sprakpakker-i-lingdys

Lingdys Skole kommer som standard med lese- og skrivehjelp for norsk og engelsk. Skolen kan velge å utvide lisensen med støtte for tysk, fransk eller spansk. På denne måten kan elever også få hjelp når de skal lære seg et nytt språk.

Du har kanskje hørt at Lingit og Wizkids har blitt  slått sammen og videreføres som ett selskap, Lingit, på det norske markedet?

Her kan du kan lese mer om veien videre og spennende planer fremover.