Norsk versjon. English version below.

Personvernerklæringen for Lingit AS.

- gjeldende fra 2018

 1. Generelt

Denne personvernerklæringen er gjeldende for samtlige personlige opplysninger du gir oss og/eller som vi samler inn om deg når du bruker våre produkter eller når du besøker vår hjemmeside Lingit.no

 1. Dataansvarlig

Lingit AS, Professor Brochs gt 2, 7030 Trondheim (heretter ”Lingit”, ”vi”, ”oss” eller ”våre”) er dataansvarlig for dine personopplysninger, og vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet, når du bruker våre produkter og tjenester, er på vår hjemmeside, eller når du bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå hvilke personlige opplysninger vi samler inn, hvorfor de samles inn og hvordan vi bruker de. Personvernerklæringen vil også forklare hvordan du kan håndtere dine rettigheter når du betror oss med dine personlige opplysninger. Vi ber deg om å lese nøye igjennom personvernerklæringen og gjøre deg kjent med innholdet. Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via kontaktinformasjonen som du finner her https://lingit.no/kontakt/.

 1. Hvilke opplysninger samler vi inn?

Når du får adgang, oppretter forbindelse til, melder deg på, deltar i, oppretter konto, foretar individuelle kjøp i eller på annen måte bruker våre tjenester, kan vi samle inn personlige opplysninger om deg. Personopplysningene som vi samler inn avhenger av omstendighetene og de ulike tjenestene du bruker, men kan bestå av følgende:

 • Personopplysninger som du aktivt stiller til rådighet for oss
  • Navn, E-postadresse, telefonnummer og evt arbeidssted og rolle
  • Brukeridentifisering, herunder brukernavn til innlogging dersom du bruker en 3. parts innloggingstjeneste
  • Informasjon fra deg på bakgrunn av en anmodning fra oss når du rapporterer et problem med våre tjenester
  • Adressen du kontakter oss fra om du kontakter oss
  • Brukerinformasjonen som du velger å stille til disposisjon for statistiske formål (ratinger, anmeldelser, svar til undersøkelser og lignende?
  • Alle andre opplysninger som blir gitt på tidspunktet for registrering til våre tjenester, påmelding på våre tjenester eller forespørsler om ytterlige tjenester fra oss.
  • Informasjonskapsler som entydig identifiserer din nettleser.
 • Brukergenererte personopplysninger
  • Detaljer om hvilke programtyper du bruker, herunder f.eks. hvor mye av et program du har brukt
  • Atferds-data, herunder bruksmønstre og navigasjon;
  • Detaljene om ditt bruk av våre tjenester, herunder, men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og produkter og tjenester, som du har adgang til;
  • Datamanskin- og programvareinformasjon, slik som din unike ID, IP-adresse, operativ systemer, type nettleser, forbindelseshastighet og internetttilbyder;
 1. Hvorfor samler vi opplysningene dine?

Av hensyn til våre kontrakter:

 • For å kunne levere tjenestene våre til deg samt å kunne oppfylle dine ønsker, forbedre din brukeropplevelse og administrere våre kontraktmessige forhold med deg.
 • For å sikre at innhold fra våre tjenester overføres til deg og din enhet på den mest effektive måten
 • For å tilpasse din opplevelse av våre tjenester basert på ditt bruk og atferd med det formål å levere innhold.
 • For å håndtere betaling for din konto og for å levere ordre- og fakturaopplysninger til deg
 • For å ha oversikt over dine kjøp med tanke på å sikre at vi kan gi deg det innholdet som du har rett på.
 • For å kunne sende push-varsler på dine enheter
 • For å kommunisere med deg om ditt abonnement, din konto eller kjøp av våre tjenester.
 • For å informere deg om endringer i våre tjenester
 • For å levere tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du ber oss om.

Til formål du har samtykket til:

 • For å analysere på et sammensatt nivå med det formål å forbedre våre produkter og tjenester. Vi bruker Google Analytics til dette og anonymiserer all data slik at vi ikke kan knytte informasjon om din bruk av produkter eller tjenester til deg som enkeltperson. Se også vår Cookie policy, URL HER.
  • For å identifisere brudd og holde dine data sikre basert på loggfiler.
  • Loggfiler med opplysninger om tidspunkt og dato for besøk, varighet for å kunne yte support.
  • IP-adresse for å kunne levere og vite at vi har levert oppdateringer til dine enheter
  • Vi kan samle inn enhetsspesifikke opplysninger (f.eks om din skjermstørrelse og oppløsning, operativsystem-versjon).
  • Til analyse og statistiske formål

Til markedsføringsformål:

 • For å sende deg nyhetsbrev om du har samtykket til dette. Nyhetsbrevene kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon relatert til våre tjenester og/eller andre produkter. Vennligst vær oppmerksom på at du, når som helst, kan melde deg av nyhetsbrevet ved å følge instruksjoner som gis i nyhetsbrevet.
 • Vi kan også behandle dine personopplysninger om det er nødvendig for oss for å overholde en rettslig forpliktelse eller en avgjørelse fra myndighetene.
 1. Deling av dine personlige opplysninger

 • Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.
 • Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre tjenester for oss som f.eks. å levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og betalingskorttransaksjoner, samt forbedre data, behandle forespørsler fra kunder og utføre andre former for statistiske analyser. Ved utførelsen av disse tjenestene kan tredjepartsleverandører ha adgang til dine personlige data, men er kun autorisert til å behandle dem utelukkende på vår og gruppens øvrige selskapers vegne, og i overenstemmelse med våre instruksjoner.
 • Lingdys sin bruk og overføring av informasjon mottatt fra Google API-er til enhver annen app vil følge Google API Services User Data Policy (https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy), inkludert kravene for begrenset bruk.
 1. Hvordan beskytter vi opplysningene dine

 • Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personlige opplysninger, du gir oss lagres på sikre servere og vi har strenge prosedyrer for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert adgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. Eventuelle betalingstransaksjoner vil bli kryptert av industristandardteknologi og være underlagt PCI-sikkerhetsstandarder.
 • Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personlige data kan vi ikke garantere at våre sikkerhetstiltak forhindrer ethvert uautorisert forsøk på å få adgang til, bruke eller offentliggjøre personopplysninger. Vi opprettholder allikevel sikkerhets- og hendelsesplaner, her inngår planer for håndtering av evt. brudd på datasikkerheten, slik at vi kan møte en fysisk eller teknisk hendelse og håndtere dette korrekt og begrense enhver negativ effekt av en slik hendelse.
 1. Hvor oppbevares dine opplysninger

 • Når du logger deg inn i Lingit Konto ber vi deg oppgi informasjon for å identifisere deg mot en gyldig lisens. Denne informasjon oppbevares i Microsoft Azure Cloud System - der lagrings landet er i Nord Europa.
 • Fra 15. august 2021 vil kundefakturering og kontaktdata lagres i Amazon Web Services (AWS). Vi har inngått avtale med AWS som sikrer at vi overholder GDPR-reglene for internasjonale overføringer. Avtalen er i samsvar med krav til databeskyttelse og GDPR-lovgivning ved overføring av data utenfor EU.
 1. Hvordan du kan få adgang til dine opplysninger

Vi forstår at du til tider kan ha bruk for ytterligere opplysninger fra oss om dine personopplysninger, og hvordan de behandles, eller at du kanskje ønsker å oppdatere eller rette personopplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:

 • Rett til å få adgang til dine personopplysninger: du har rett til å få bekreftet, av oss, hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og hvis så er å få adgang til disse personopplysningene og informasjonen
 • Rett til å få korrigert personopplysninger: hvis du oppdager, at personopplysninger, som vi har om deg er unøyaktige, har du rett til å få oss til å korrigere disse personopplysningene
 • Rett til å få slettet personopplysninger (retten til å bli glemt): under visse omstendigheter, f.eks. hvis dine personopplysninger blir behandlet ulovlig, eller du har trukket tilbake ditt samtykke (hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke), har du rett til å be om og oppnå sletting av dine personopplysninger fra oss.
 • Rett til begrensning av behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du stiller spørsmål om nøyaktigheten av dine personopplysninger, eller hvis du har kommet med innsigelser mot våre legitime formål for behandling av dine personopplysninger, har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil det er funnet en løsning.
 • Rett til å protestere mot behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du bestrider vår legitime interesse i å behandle dine personopplysninger, har du rett til å komme med innsigelser av grunner som angår din situasjon spesielt, mot slik behandling.
 • Rett til dataportabilitet: Hvis dine personopplysninger behandles automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller til oppfyllelse av vår kontrakt, har du rett til å be om at vi gir deg dine personopplysninger på et maskinlesbart format ved overgang til en annen dataansvarlig.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til rette tilsynsmyndighet.
  • Klage rettes til Datatilsynet, jf. Personopplysningsloven kap 6
 • Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake et slikt samtykke når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen) ved å kontakte oss.
 • Vennligst kontakt oss via kontaktskjema (Subject data access request) for å foreta en henvendelse i forbindelse med dine rettigheter. Vi vil tilstrebe å svare på din henvendelse innen 30 dager etter mottakelsen av en slik henvendelse. Hvis vi ikke kan møte din henvendelse innen 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, årsaken til forsinkelsen og når vi forventer at vi kan klare å behandle henvendelsen din.
 1. Endringer i personvernerklæringen

Vår personvernerklæring kan endres fra tid til annen. Derfor bør du sørge for at du gjennomgår den siste versjonen av denne erklæringen regelmessig. Vi vil varsle om eventuelle endringer av personvernerklæringen her og om endringene er betydelige vil vi varsle deg ytterligere via e-post. Om vi endrer denne personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker personopplysningene dine, vil vi rådføre deg om valgene dua har som følge av disse endringene. Vi vil også lagre tidligere versjoner av denne personvernerklæringen i et arkiv for din gjennomgang.

 1. Kontaktopplysninger

 • Som kunde har du flere muligheter for å kontakte oss vedrørende dine rettigheter. Du kan kontakte oss på telefon 73605922, via Kontakt - Lingit eller ved å sende en e-post mail til personvern@lingit.no.
 • Du kan også benytte kontaktskjema (Subject data access request) for å utøve dine rettigheter. Lingit vil oppfylle dine rettigheter innen 30 dager etter at forespørselen er mottatt eventuelt vil du få beskjed om hvorfor vi ikke kan oppfylle din forespørsel basert på begrensningene som er beskrevet i artikkel 23.

 

Bruksbetingelser - Lingit

 

English

The privacy statement for Lingit AS is valid from 2018

 1. General

This privacy statement applies to all personal information you provide to us and / or that we collect about you when you use our products or when you visit our website Lingit.no

 1. Data controller

Lingit AS, Professor Brochs gt 2, 7030 Trondheim (hereinafter "Lingit", "we", "us" or "ours") is the data controller for your personal information, and we are committed to protect and respect your privacy and your personal integrity, when you use our products and services, are on our website, or when you use our applications (our Services). This privacy statement will help you understand what personal information we collect, why it is collected and how we use it. The privacy statement will also explain how you can manage your rights when you entrust us with your personal information. We ask you to read the privacy statement carefully and familiarize yourself with the contents. If you have any questions, you are welcome to contact us via the contact information which you can find here https://lingit.no/kontakt/ .

 1. What information do we collect?

When you gain access, connect to, sign up for, participate in, create an account, make individual purchases in or otherwise use our services, we may collect personal information about you. The personal information we collect depends on the circumstances and the various services you use, but may consist of the following:

 • Personal information that you actively make available to us
  • Name, email Address, telephone number and organisation and role
  • User identification, including username for login if you use a 3rd party login service.
  • The address you contact us from if you contact us
  • The user information that you choose to make available for statistical purposes (ratings, reviews, answers to surveys and the like)
  • All other information provided at the time of registration for our services, registration for our services or requests for additional services from us.
  • Cookies that uniquely identify your browser
 • User-generated personal information
  • Details about which program types you use, including e.g. how much of a program you have used
  • Behavioural data, including usage patterns and navigation;
  • The details of your use of our services, including, but not limited to, data traffic and other communications data and products and services, to which you have access;
  • Computer skin and software information, such as your unique ID, IP address, operating systems, browser type, connection speed and ISP;
 1. Why do we collect your information?
 • For the sake of our contracts:
  • To be able to deliver our services to you as well as to be able to fulfill your wishes, improve your user experience and manage our contractual relationship with you.
  • To ensure that content from our services is transmitted to you and your device in the most efficient way
  • To adapt your experience of our services based on your use and behaviour for the purpose of delivering content.
  • To handle payment for your account and to deliver order and invoice information to you
  • To keep track of your purchases with a view to ensure that we can provide you with the content that you are entitled to.
  • To be able to send push notifications on your devices
  • To communicate with you about your subscription, your account or the purchase of our services.
  • To inform you about changes in our services
  • To deliver offers, news, information, products or services that you request us.
 • For purposes you have agreed to:
  • To analyse at a compound level with the aim of improving our products and services. We use Google Analytics for this and anonymize all data so that we can not link information about your use of products or services to you as an individual. See also our Cookie policy, URL HERE.
  • To identify breaches and keep your data safe based on log files.
  • Log files with information about time and date of visit, duration in order to provide support.
  • IP address to be able to deliver and know that we have delivered updates to your devices
  • We may collect device-specific information (eg about your screen size and resolution, operating system version).
  • For analysis and statistical purposes
 • For marketing purposes:
  • To send you a newsletter if you have agreed to this. The newsletters may contain offers, news or information related to our services and / or other products. Please note that you can unsubscribe from the newsletter at any time by following the instructions given in the newsletter.
 • We may also process your personal data if it is necessary for us to comply with a legal obligation or a decision of the authorities.
 1. Sharing your personal information
 • We may use third party providers to perform services for us such as. to provide infrastructure and IT services (including but not limited to data storage), process credit and debit card transactions, and improve data, process customer requests and perform other forms of statistical analysis. In performing these services, third party providers may have access to your personal data, but are only authorized to process it solely on behalf of us and the group's other companies, and in accordance with our instructions.
 • Lingdys’ use and transfer of information received from Google APIs to any other app will adhere to Google API Services User Data Policy (https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy), including the Limited Use requirements
 1. How do we protect your information?
 • The protection of your personal information is important to us. All personal information you provide to us is stored on secure servers and we have strict procedures in place to protect against loss, misuse, unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information. Any payment transactions will be encrypted by industry standard technology and subject to PCI security standards.
 • While we work hard to protect your personal data, we can not guarantee that our security measures will prevent any unauthorized attempt to access, use or disclose personal information. We still maintain security and incident plans, this includes plans for handling any breaches of data security, so that we can meet a physical or technical incident and handle this correctly and limit any negative effects of such an incident.

 

 1. Where do we store your information

As a customer of Lingit all customer Billing and contact data is stored in Amazon Web Services (AWS). We have entered into Standard Contractual Clauses with AWS to ensure we comply with the GDPR rules on international transfers. This complies with data protection requirements and GDPR legislation when transferring data outside of the EU.

As a user of Lingits licensed products we ask you to identify yourself via either Feide, Google, Apple or a personal email and password. This information is to identify what license you have. When using a thridparty ID (Feide, Google, Apple) no personal information is stored. When using a personal email and password to login to Lingit services, we stored this information in Microsoft Azure Cloud System in Northern Europe.

 1. How to access your information

We understand that at times you may need additional information from us about your personal information, and how it is processed, or that you may wish to update or correct the personal information you have provided to us. Therefore, you have the following rights, among other things:

 • Right to access your personal information: you have the right to be confirmed, by us, whether we process personal information about you and if so, to access this personal information and information
 • Right to have personal information corrected: if you discover that personal information, which we have about you, is inaccurate, you have the right to have us correct this personal information
 • Right to have personal data deleted (right to be forgotten): under certain circumstances, e.g. if your personal data is processed illegally, or you have withdrawn your consent (if the processing of your personal data is based on consent), you have the right to request and obtain the deletion of your personal data from us.
 • Right to limitation of treatment: under certain circumstances, e.g. if you question the accuracy of your personal data, or if you have objected to our legitimate purposes for the processing of your personal data, you have the right to request that we limit the processing of your personal data until a solution has been found.
 • Right to protest against treatment: under certain circumstances, e.g. if you dispute our legitimate interest in the processing of your personal data, you have the right to object to reasons relating to your situation in particular, against such processing.
 • Right to data portability: If your personal data is processed automatically on the basis of your consent or to fulfill our contract, you have the right to request that we provide you with your personal data in a machine-readable format when transferring to another data controller.
 • Right to complain to supervisory authorities: You have the right to complain about our processing of your personal data to the appropriate supervisory authority.
 • If our processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw such consent at any time (it will not affect the processing based on your consent before the withdrawal) by contacting us.
 • Please contact us via the contact information to make an inquiry in connection with your rights. We will strive to respond to your inquiry within 30 days of receiving such an inquiry. If we are unable to respond to your inquiry within 30 days, we will notify you of this, the reason for the delay and when we expect to be able to process your inquiry.
 1. Changes to the privacy statement

Our privacy statement may change from time to time. Therefore, you should make sure that you review the latest version of this statement regularly. We will notify you of any changes to the privacy statement here and if the changes are significant, we will notify you further by e-mail. If we change this privacy statement in a way that affects how we use your personal information, we will advise you on the choices you have as a result of these changes. We will also store previous versions of this privacy statement in an archive for your review.

10 Contact information

 • As a customer, you have several opportunities to contact us regarding your rights. You can contact us by phone 73605922, via Kontakt - Lingit or by sending an e-mail to personvern@lingit.no.
 • You can also use the (Subject data access request form) to contact us regarding your rights. Lingit will respond to your inquiry within 30 days after receiving the request or you will be notified as to why we are unable to fulfill your request based on the restrictions described in Article 23.