Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

♥ For skoleansatte

♥ For foresatte

♥ For elever

Ønskereprise på webinarer i desember! 

Som en liten førjulsgave til deg, setter vi i uke 49 opp en hel uke med reprise på 5 webinarer fra det siste 1,5 året, hvor du som melder deg på får mulighet til å se alle webinarene når du vil, hvor du vil i løpet av den uka.

Mer info og påmelding

Se smakebiter fra Lingit webinarer

Webinar høsten 2021

I webinarene for lærere og foresatte finner du denne høsten mange interessante betraktninger og inspirasjon til egen arbeidshverdag. Du kan lære av suverene pedagoger som virkelig bryr seg om jobben sin og oppfølging av sine elever. Du får også en oppdatering på hvordan det er å være lærer, i et spennende foredrag av Simen Spurkland som har jobbet som lærer i 21 år. Dette foredraget har relevans ut over dysleksifeltet, så tips gjerne dine kollegaer som kan være interessert om dette!

Elevene får verdifulle innspill om viktigheten av å stå på og ikke gi seg, og å finne motivasjon i noe du mestrer fra personer som selv har dysleksi.

PS! Webinarene for elever kan absolutt også anbefales både lærere og foresatte. Du er naturligvis velkommen til å melde deg på flere hvis du ønsker det!

FOR DEG SOM JOBBER I SKOLEN:
Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. For å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med dysleksi, er det nødvendig å forstå hva dysleksi er, og lære mer om hvordan du som lærer kan bidra til at disse elevene kan delta på lik linje med andre elever, og til en følelse av mestring og motivasjon.

FOR DEG SOM ER ELEV OG HAR DYSLEKSI:
Vårt håp er å kunne gi deg inspirasjon, motivasjon og en følelse av stolthet over den jobben og innsatsen du gjør. Det er mange faktorer som spiller inn for at du skal lykkes og kunne vise hva du kan, på lik linje med alle andre. Du er avhengig av lærere, foreldre og medelever som forstår og legger til rette for deg, men du kommer også langt med en indre drivkraft og motivasjon. Det er denne drivkraften vi med våre webinarer ønsker å styrke.
Vi ønsker virkelig at du skal lykkes!

FOR DEG SOM HAR BARN MED DYSLEKSI:
Vi ønsker at du som forelder til barn med dysleksi skal få mer kunnskap, lære av andre i samme situasjon og deres erfaringer, og mer om hva som virkelig gjør en forskjell. Kanskje blir du og ditt barn kan bli inspirert til å finne egne strategier og bli bevisst på hva som fungerer for deg eller ditt barn. Målet vårt er uansett at du skal føle seg mindre alene med dine utfordringer, og snarere tvert i mot, se alle muligheter.

Meld deg på webinar!

  • Lær mer om dysleksi og tilrettelegging i skolen.

  • Få en bedre forståelse av læreryrket.

  • La deg inspirere av historien til personer som selv har dysleksi.