Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

Webinarene gir deg muligheten til å holde deg oppdatert på tema dysleksi og tilrettelegging i skolen.

Foredragene er en fin kombinasjon av ulike perspektiv rundt temaet dysleksi: forskere, lærere, foreldre, brukere og utviklere av digitale hjelpemidler. Webinarene er et fint supplement til våre kurs i praktisk bruk av Lingdys og Textpilot.

Vi vil komme med nye foredrag, flere foredragsholdere og rette oss mot nye målgrupper i løpet av mars 2021.

LINGIT_SCREENGRAB_-30
LINGIT_SCREENGRAB_-02

To typer webinarer:

Selv om det meste av innholdet er veldig relevant for begge grupper, har vi valgt å dele inn webinarene i to kategorier - ett som er mer skreddersydd for ansatte i skolen, og ett som retter seg mot deg med dysleksi eller foresatt til noen med dysleksi.

Webinarene er en god miks av presentasjoner fra enkeltpersoner og samtaler mellom flere. Hvert webinar er frittstående, men du er naturligvis velkommen til å melde deg på flere hvis du ønsker det!

WEBINAR OM DYSLEKSI - for deg som jobber i skolen
Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. For å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med dysleksi, er det nødvendig å forstå hva dysleksi er, og lære mer om hvordan du som lærer kan bidra til at disse elevene kan delta på lik linje med andre elever, og til en følelse av mestring og motivasjon.

WEBINAR OM DYSLEKSI – for deg som har barn med dysleksi
Vi ønsker at du med dysleksi ikke skal føle deg alene og annerledes med dine utfordringer, og at du som forelder til barn med dysleksi skal få mer kunnskap, lære av andre i samme situasjon og deres erfaringer, og mer om hva som virkelig gjør en forskjell. Kanskje blir du inspirert til å finne dine egne strategier og bli bevisst på hva som fungerer for deg eller ditt barn. Målet vårt er uansett at du skal føle seg mindre alene med dine utfordringer, og snarere tvert i mot, se alle muligheter.

Se smakebiter fra våre webinarer: