Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

♥ For skoleansatte

♥ For foresatte

♥ For elever

VELKOMMEN TIL HELT NYE WEBINARER!

Våren 2021 har vi gleden av å tilby webinarer til følgende målgrupper: Lærere, foresatte og ikke minst elever. Foredragene er en fin kombinasjon av ulike perspektiv rundt temaet dysleksi. Du kan lære mer om dysleksi og høre om kartlegging, utredning, tilrettelegging,  og få gode råd og tips direkte fra personer som selv har dysleksi.

Vi har satt opp seks ulike webinarer denne våren, og hvert av dem er satt opp på to ulike tidspunkter, slik at du kan velge det som passer best for deg.

Se smakebiter fra våre webinarer:

Webinar våren 2021

I vårens webinarer for lærere og foresatte finner du mange interessante betraktninger og inspirasjon til egen arbeidshverdag fra suverene pedagoger som virkelig bryr seg om jobben sin og oppfølging av sine elever.

Elevene får verdifulle innspill om viktigheten av å ha mot fra "superlærer" Håvard Tjora, og om å være utholdende og ikke gi opp fra Sofie Høgestøl og Mads Johan Øgaard. Både Sofie og Mads har selv dysleksi.

PS! Webinarene for elever kan absolutt også anbefales både lærere og foresatte. Du er naturligvis velkommen til å melde deg på flere hvis du ønsker det!

FOR DEG SOM JOBBER I SKOLEN:
Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. For å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med dysleksi, er det nødvendig å forstå hva dysleksi er, og lære mer om hvordan du som lærer kan bidra til at disse elevene kan delta på lik linje med andre elever, og til en følelse av mestring og motivasjon.

FOR DEG SOM ER ELEV OG HAR DYSLEKSI:
Vårt håp er å kunne gi deg inspirasjon, motivasjon og en følelse av stolthet over den jobben og innsatsen du gjør. Det er mange faktorer som spiller inn for at du skal lykkes og kunne vise hva du kan, på lik linje med alle andre. Du er avhengig av lærere, foreldre og medelever som forstår og legger til rette for deg, men du kommer også langt med en indre drivkraft og motivasjon. Det er denne drivkraften vi med våre webinarer ønsker å styrke.
Vi ønsker virkelig at du skal lykkes!

FOR DEG SOM HAR BARN MED DYSLEKSI:
Vi ønsker at du som forelder til barn med dysleksi skal få mer kunnskap, lære av andre i samme situasjon og deres erfaringer, og mer om hva som virkelig gjør en forskjell. Kanskje blir du og ditt barn kan bli inspirert til å finne egne strategier og bli bevisst på hva som fungerer for deg eller ditt barn. Målet vårt er uansett at du skal føle seg mindre alene med dine utfordringer, og snarere tvert i mot, se alle muligheter.

Meld deg på webinar!

  • Lær mer om dysleksi og tilrettelegging i skolen.

  • Få en bedre forståelse av læreryrket.

  • La deg inspirere av historien til personer som selv har dysleksi.