Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

♥ For skoleansatte

♥ For foresatte

♥ For elever

Webinarer om kartlegging, diagnostisering og tilrettelegging! 

I januar og februar setter vi fokus på noen forutsetninger som må være på plass for å ivareta dyslektikernes rettigheter. Bidragsyterne i disse webinarene er eksperter på sine fagfelt, og gir deg nyttig kompetanse enten du jobber i skolen eller er foresatt. Vi har arrangert disse webinarene tidligere, så dette er en ny mulighet til å få disse med seg.

Alle webinarene starter kl. 13:45, og varer i ca. én time. Dette inkluderer et direkte møte med foredragsholderen og med Lingit, i en spørsmålssesjon etter foredraget.

Meld deg på her, eller i kalenderoversikten under

Se smakebiter fra Lingit webinarer

FOR DEG SOM JOBBER I SKOLEN:
Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. For å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med dysleksi, er det nødvendig å forstå hva dysleksi er, og lære mer om hvordan du som lærer kan bidra til at disse elevene kan delta på lik linje med andre elever, og til en følelse av mestring og motivasjon.

FOR DEG SOM ER ELEV OG HAR DYSLEKSI:
Vårt håp er å kunne gi deg inspirasjon, motivasjon og en følelse av stolthet over den jobben og innsatsen du gjør. Det er mange faktorer som spiller inn for at du skal lykkes og kunne vise hva du kan, på lik linje med alle andre. Du er avhengig av lærere, foreldre og medelever som forstår og legger til rette for deg, men du kommer også langt med en indre drivkraft og motivasjon. Det er denne drivkraften vi med våre webinarer ønsker å styrke.
Vi ønsker virkelig at du skal lykkes!

FOR DEG SOM HAR BARN MED DYSLEKSI:
Vi ønsker at du som forelder til barn med dysleksi skal få mer kunnskap, lære av andre i samme situasjon og deres erfaringer, og mer om hva som virkelig gjør en forskjell. Kanskje blir du og ditt barn kan bli inspirert til å finne egne strategier og bli bevisst på hva som fungerer for deg eller ditt barn. Målet vårt er uansett at du skal føle seg mindre alene med dine utfordringer, og snarere tvert i mot, se alle muligheter.

Meld deg på webinar!

  • Lær mer om dysleksi og tilrettelegging i skolen.

  • Få en bedre forståelse av læreryrket.

  • La deg inspirere av historien til personer som selv har dysleksi.