Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

♥ For skoleansatte

♥ For foresatte

♥ For elever

Vi arrangerer nye webinarer i oktober.

I høst har vi gleden av å tilby flere helt nye webinarer om dysleksi.  Webinarene presenterer ulike perspektiver rundt temaet. Uansett om du er lærer, foresatt eller elev, så vil du finne noe som er tilpasset deg.  Du kan lære mer om dysleksi og høre om kartlegging, utredning, og om tilrettelegging i klasserommet. Du vil ikke minst få gode råd og tips direkte fra personer som selv har dysleksi.

Vi setter som vanlig opp ulike tidspunkter for alle webinar, slik at du kan velge det som passer best for deg.
Vi sees i september - inntil da håper vi du nyter sensommeren.

Se smakebiter fra tidligere webinar:

Webinar høsten 2021 - flere webinarer arrangeres i oktober.

I webinarene for lærere og foresatte som kommer til høsten finner du mange interessante betraktninger og inspirasjon til egen arbeidshverdag. Du kan lære av suverene pedagoger som virkelig bryr seg om jobben sin og oppfølging av sine elever. Med Randi Solheims foredrag får vi en forskers perspektiv på hva det innebærer å utvikle ferdigheter i en tidlig fase som skriver. Dette foredraget har relevans ut over dysleksifeltet, så tips gjerne dine kollegaer som kan være interessert om dette!

Elevene får verdifulle innspill om viktigheten av å stå på og ikke gi seg, og å finne motivasjon i noe du mestrer fra personer som selv har dysleksi. Du får til og med komme rett inn i klasserommet på en skole og se den suverene jobben som gjøres med tilrettelegging der.

PS! Webinarene for elever kan absolutt også anbefales både lærere og foresatte. Du er naturligvis velkommen til å melde deg på flere hvis du ønsker det!

FOR DEG SOM JOBBER I SKOLEN:
Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. For å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med dysleksi, er det nødvendig å forstå hva dysleksi er, og lære mer om hvordan du som lærer kan bidra til at disse elevene kan delta på lik linje med andre elever, og til en følelse av mestring og motivasjon.

FOR DEG SOM ER ELEV OG HAR DYSLEKSI:
Vårt håp er å kunne gi deg inspirasjon, motivasjon og en følelse av stolthet over den jobben og innsatsen du gjør. Det er mange faktorer som spiller inn for at du skal lykkes og kunne vise hva du kan, på lik linje med alle andre. Du er avhengig av lærere, foreldre og medelever som forstår og legger til rette for deg, men du kommer også langt med en indre drivkraft og motivasjon. Det er denne drivkraften vi med våre webinarer ønsker å styrke.
Vi ønsker virkelig at du skal lykkes!

FOR DEG SOM HAR BARN MED DYSLEKSI:
Vi ønsker at du som forelder til barn med dysleksi skal få mer kunnskap, lære av andre i samme situasjon og deres erfaringer, og mer om hva som virkelig gjør en forskjell. Kanskje blir du og ditt barn kan bli inspirert til å finne egne strategier og bli bevisst på hva som fungerer for deg eller ditt barn. Målet vårt er uansett at du skal føle seg mindre alene med dine utfordringer, og snarere tvert i mot, se alle muligheter.

Meld deg på webinar!

  • Lær mer om dysleksi og tilrettelegging i skolen.

  • Få en bedre forståelse av læreryrket.

  • La deg inspirere av historien til personer som selv har dysleksi.