Fungerer Sjekk i Lingdys Pluss?

Sjekk er kun tilgjengelig i Lingdys Skole. Intensjonen med Sjekk er at elevene skal bli oppmerksomme på mulige feil, for deretter å finne den riktige stave- og skrivemåten selv. Dette stimulerer til bedre rettskrivingsferdigheter. Elever som bruker Lingdys Pluss har behov for et kompenserende verktøy som gir annen type hjelp enn Sjekk.