Hva er dysleksi?

Dysleksi påvirker hjernens evne til å lære å lese og skrive, nærmere bestemt å omdanne det du leser til meningsfullt språk, og muntlig språk til skrift. Dysleksi er den mest utbredte lærevansken hos barn.

Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. Selv ved riktig hjelp, vil dysleksi aldri helt forsvinne, men det betyr ikke at man aldri kan lære seg å lese og skrive. Riktige tiltak vil forbedre ferdighetene. Heldigvis finnes det gode verktøy, og lenger ned på siden kan du lese om mulighetene for å få vår programvare fra NAV.

5 kjennetegn på dysleksi

Bokstav og bokstavlyd

Personer med dysleksi har ofte store problemer med å knytte bokstav til lyden til bokstaven. Det kan også oppleves som vanskelig å dele inn ord i enkeltlyder og trekke lyder sammen til ord.

Sakte lesing

Sammenliknet med øvrig evne til å lære, har personer med dysleksi store problemer med lesing og med leseflyt. De leser sakte, noe som igjen kan påvirke forståelsen av innholdet i det de leser.

Stavefeil

Hyppige stavefeil er et kjennetegn som opptrer ofte. Selv korte og lydrette ord kan staves feil. Å skrive lange eller vanskelige ord, eller ord som er satt sammen av flere ord, kan oppleves som svært vanskelig.

Enkelt språk og ordrett skriving

Enkelt og lite variert språk når man skriver, og mindre ordforråd enn jevnaldrende barn, kan være et kjennetegn på dysleksi. Dyslektikere kan ofte skrive ord slik de høres ut («jæi» og ikke «jeg») eller skrive på dialekt.

Problemer med rim

Det er vanlig at personer med dysleksi blander bokstavlyder som for eksempel b og d, og b og p. Rim er derfor vanskelig fordi de har problemer med å forstå hvilke lyder som rimer på hverandre.

Ønsker du å vite mer?

Her kan du lese en god og informativ artikkel om dysleksi, skrevet av Åsne Midtbø Aas som er pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

HVORDAN FINNE UT OM DET ER DYSLEKSI?

Dysleksi er arvelig. En arver ikke dysleksi av sine foreldre, men hvis en av foreldrene har dysleksi, er det 35 – 50% sjanse for at barnet arver denne disposisjonen. Spør derfor alltid om det er dysleksi i familien. I dag finnes det mange gode kartleggingsverktøy, det er viktig at skolen du jobber på lager seg en god kartleggingsplan, og at de som kartlegger har god kompetanse på å tolke resultatet. Ved siden av den formelle kartleggingen, er det avgjørende at du som lærer har kunnskap om hva du skal se etter, og at du følger med. Mange lærere er flinke til å observere, hvis du mistenker at det er noe spesifikt: Ta det videre, og sjekk ut. 

Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med dysleksi. https://dysleksinorge.no/product/faglige-retningslinjer-dysleksi/

Vi setter jevnlig opp gratis webinarer om dysleksi for ansatte i skolen, foresatte og elever!

Leve med dysleksi

Hjelp til å lese og skrive

Så mange som 1 av 10 norske elever har lese- og skrivevansker. Gode hjelpemidler er svært viktig for at elevene skal oppleve mestring og motivasjon. Produkter fra Lingit gir alle samme mulighet til å delta.

Vi har laget en liten film som forteller hvordan lese- og skrivehverdagen kan bli bedre og enklere for elever med dysleksi!

Få hjelp i dag – prøv gratis i 30 dager!

Jeg har dysleksi - hvordan søker jeg om programvare fra NAV?

Vi har laget en egen side som skal gjøre dette så enkelt som mulig for deg som søker.