Hva er dysleksi?

Dysleksi påvirker hjernens evne til å lære å lese og skrive, nærmere bestemt å omdanne det du leser til meningsfullt språk, og muntlig språk til skrift. Dysleksi er den mest utbredte lærevansken hos barn.

Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. Selv ved riktig hjelp, vil dysleksi aldri helt forsvinne, men det betyr ikke at man aldri kan lære seg å lese og skrive. Riktige tiltak vil forbedre ferdighetene. Heldigvis finnes det gode verktøy, og lenger ned på siden kan du lese om mulighetene for å få vår programvare fra NAV.

5 kjennetegn på dysleksi

Bokstav og bokstavlyd

Personer med dysleksi har ofte store problemer med å knytte bokstav til lyden til bokstaven. Det kan også oppleves som vanskelig å dele inn ord i enkeltlyder og trekke lyder sammen til ord.

Sakte lesing

Sammenliknet med øvrig evne til å lære, har personer med dysleksi store problemer med lesing og med leseflyt. De leser sakte, noe som igjen kan påvirke forståelsen av innholdet i det de leser.

Stavefeil

Hyppige stavefeil er et kjennetegn som opptrer ofte. Selv korte og lydrette ord kan staves feil. Å skrive lange eller vanskelige ord, eller ord som er satt sammen av flere ord, kan oppleves som svært vanskelig.

Enkelt språk og ordrett skriving

Enkelt og lite variert språk når man skriver, og mindre ordforråd enn jevnaldrende barn, kan være et kjennetegn på dysleksi. Dyslektikere kan ofte skrive ord slik de høres ut («jæi» og ikke «jeg») eller skrive på dialekt.

Problemer med rim

Det er vanlig at personer med dysleksi blander bokstavlyder som for eksempel b og d, og b og p. Rim er derfor vanskelig fordi de har problemer med å forstå hvilke lyder som rimer på hverandre.

Ønsker du å vite mer?

Dysleksi Norge jobber hver dag for likeverdige muligheter for dyslektikere i utdanning og arbeidsliv og gir gratis rådgivning. I tillegg har de 40 lokallag rundt om i det ganske land, eget medlemsblad og podcast! Dysleksi Norge sin hjemmeside er et godt sted å søke mer informasjon.

Vi har til vanlig fagseminar i hele Norge. For tiden arrangerer vi også digitale webinarer. Her kan du få vite mer om dysleksi og få tips til tilrettelegging i skolen.

Leve med dysleksi

Hjelp til å lese og skrive

Så mange som 1 av 10 norske elever har lese- og skrivevansker. Gode hjelpemidler er svært viktig for at elevene skal oppleve mestring og motivasjon. Produkter fra Lingit gir alle samme mulighet til å delta.

Vi har laget en liten film som forteller hvordan lese- og skrivehverdagen kan bli bedre og enklere for elever med dysleksi!

Få hjelp i dag – prøv gratis i 30 dager!

Jeg har dysleksi - hvordan søker jeg om programvare fra NAV?

Vi har laget en egen side som skal gjøre dette så enkelt som mulig for deg som søker.