Fungerer Sjekk uten nett?

Nei, eleven trenger en aktiv internettforbindelse for at Sjekk skal fungere.