Slik tar vi vare på din personinformasjon

Her finner du våre betingelser og informasjon om hvordan vi håndterer data.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Bruksbetingelser

Vi gjør alt vi kan for å beskytte personopplysningene du overlater til oss.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder ved alle leveranser og salg fra Lingit AS.

Cookies

Databehandleravtale

Om dine rettigheter og hvordan du kan få adgang til dine opplysninger

 • Vi forstår at du til tider kan ha bruk for ytterligere opplysninger fra oss om dine personopplysninger, og hvordan de behandles, eller at du kanskje ønsker å oppdatere eller rette personopplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:
  • Rett til å få adgang til dine personopplysninger: du har rett til å få bekreftet, av oss, hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og hvis så er å få adgang til disse personopplysningene og informasjonen
  • Rett til å få korrigert personopplysninger: hvis du oppdager, at personopplysninger, som vi har om deg er unøyaktige, har du rett til å få oss til å korrigere disse personopplysningene
  • Rett til å få slettet personopplysninger (retten til å bli glemt): under visse omstendigheter, f.eks. hvis dine personopplysninger blir behandlet ulovlig, eller du har trukket tilbake ditt samtykke (hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke), har du rett til å be om og oppnå sletting av dine personopplysninger fra oss.
  • Rett til begrensning av behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du stiller spørsmål om nøyaktigheten av dine personopplysninger, eller hvis du har kommet med innsigelser mot våre legitime formål for behandling av dine personopplysninger, har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil det er funnet en løsning.
  • Rett til å protestere mot behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du bestrider vår legitime interesse i å behandle dine personopplysninger, har du rett til å komme med innsigelser av grunner som angår din situasjon spesielt, mot slik behandling.
  • Rett til dataportabilitet: Hvis dine personopplysninger behandles automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller til oppfyllelse av vår kontrakt, har du rett til å be om at vi gir deg dine personopplysninger på et maskinlesbart format ved overgang til en annen dataansvarlig.
  • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til rette tilsynsmyndighet.
   • Klage rettes til Datatilsynet, jf. Databeskyttelsesloven § 39, stk. 1.
 • Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake et slikt samtykke når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen) ved å kontakte oss.
 • Vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene for å foreta en henvendelse i forbindelse med dine rettigheter. Vi vil tilstrebe å svare på din henvendelse innen 30 dager etter mottakelsen av en slik henvendelse. Hvis vi ikke kan møte din henvendelse innen 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, årsaken til forsinkelsen og når vi forventer at vi kan klare å behandle henvendelsen din.

Mvh Lingit AS