Hvorfor får ikke eleven korreksjoner for feilstavede ord?

Sjekk er en pedagogisk funksjon som kun gjør eleven oppmerksom på en mulig feil, og ikke gir forslag til korrigering. Dette vil føre til mulighet for forbedring i skrivearbeidet gjennom økt forståelse for stavefeil og orddelingsfeil.