lingdys

Vi har Norges mest brukte
lese- og skrivestøtte

lingit_promo3
lingdys

Vi har Norges mest brukte lese- og skrivestøtte

Våre produkter

Vårt mål er at alle elever skal ha like muligheter til å lese, skrive og forstå. Vi leverer programvare som er spesialutviklet for elever med dysleksi. Vårt lese- og skrivestøtteverktøy, Lingdys Pluss, har hjulpet elever med utfordringer med å lese og skrive i over 20 år.

Med Lingdys Skole tilbyr vi også fleksible skoleløsninger som er enkle å tilpasse for alle aldersgrupper, og skolen kan jobbe helhetlig med samme program til alle elever - Lingdys Pluss for elever med dysleksi og Lingdys Skole til resten. På denne måten gir vi alle elever mulighet til å jobbe effektivt og mulighet til å uttrykke seg, på skolen eller på andre arenaer.

Lingdys gir hjelp når elever skal skrive norsk (bokmål / nynorsk), engelsk, tysk, fransk og spansk.

I dagens klasserom blir det mer og mer vanlig at elever bruker digitale verktøy når de skal løse en oppgave - men hva med matte? Nå har vi også startet arbeidet med å gjøre matte mer tilgjengelig og interessant ved å lansere Equatio på det norske markedet - et program som kan brukes fra 1. klasse til høyeste universitetsnivå.

Lese- og skrivestøtte med Lingdys

Lingdys Pluss - utviklet spesielt for elever med dysleksi

Så mange som 5% av norske elever har dysleksi. Tilrettelegging og gode hjelpemidler er svært viktig for at elevene skal kunne delta på lik linje med andre. Lingdys Pluss er spesialutviklet for elever med dysleksi, og gir mulighet for å jobbe enklere og oppleve større mestring, selvstendighet og motivasjon. 

Om Lingdys Pluss

Lingdys Skole - lese- og skrivestøtte for hele skolen

Vi tror at skoler som jobber helhetlig, kan lykkes enda bedre med å gjennomføre noe som alle føler eierskap til.  Så hva da om hele skolen har tilgang til det samme verktøyet - uansett behov?

Lingdys Skole har funksjoner som kan være til nytte for alle elever, og kan enkelt utvides til Lingdys Pluss for elever med dysleksi.

Om Lingdys Skole

Matte lett tilgjengelig

Equatio - gjør matte digitalt

Med Equatio kan elevene jobbe digitalt med matte - enten de lager likninger, formler eller andre regnestykker. Programmet gjør jobben med matte, fysikk og kjemi enklere, og ikke minst mer tilgjengelig og engasjerende for elevene.

Equatio kommer fra "equation" som er det engelske ordet for likning.

Equatio er et verktøy for hele skolen, og er ikke et hjelpemiddel du kan søke om hos NAV Hjelpemiddelsentral. 

Om EquatIO

Produktsammenligning

Skole
Pluss
Opplesing
Lagre tekst som lydfil
Skann tekst fra skjerm
Lydering / STL+
Ordforslag
Jokertegn
Legge til egne brukerord
Ordbøker*
Skriverammer
Fremmedspråk**
Sjekk
Erstatningsregler
Stavekontroll
Tekstkontroll
Matteopplesning
Diktering
Lesevenn

* Skolen kan leie ordbøker. Dette kommer da som et tillegg til Lingdys Skole.

** Tysk, fransk og spansk.

Vi har slått sammen Lingdys og Textpilot Pluss.

Fra 1. juni 2022 får du Lingdys og Textpilot Pluss i samme program - Lingdys Pluss. Du kan lese mer om dette på denne siden som er spesielt for deg som har Textpilot i dag eller her hvor vi gir mer generell informasjon om sammenslåingen.

Les og skriv hvor du vil

Våre program fungerer på Windows, Chrome, iOS og Mac.