Slik går du fram for å få støtte fra NAV

Vårt program Lingdys Pluss hjelper deg som har dysleksi med blant annet rettskriving, valg av riktig ord og få tekst opplest. Du får også lest opp matte og tilgang til diktering og ordbøker. Du kan søke om Lingdys Pluss hos NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan også søke om Lingdys Pluss på bakgrunn av andre diagnoser som gir deg utfordringer med lesing og skriving og skolearbeid generelt.

Plattformer:
Med Lingdys Pluss kan du jobbe på Windows, Mac, iPad, iPhone eller Chromebook. Du får tilgang til alle plattformer med samme lisens.

Språk:
Lisensen du får gir deg hjelp med lesing og skriving på norsk og engelsk, tysk, fransk og spansk. Om du har behov for støtte når du skal jobbe med fremmedspråk, så får du altså hjelp når du skal lese eller skrive tysk, fransk og spansk også.

lingdys_ikon

Ønsker du å søke om egen lisens fra NAV?

For å få tildelt våre program fra NAV Hjelpemiddelsentral må du ha dokumentasjon på spesifikke språkvansker (som dysleksi), som er signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende. Du kan også søke NAV om støtte dersom du har andre kognitive vansker som gjør at Lingdys Pluss er til god nytte.

Slik søker du - steg for steg:

 1. Gå til NAVs søknadsskjema (lenke i knapp nedenfor). Her velger du «Søk om hjelpemiddel».
 2. Først må du velge hvilken type dokumentasjon du skal legge ved søknaden.
 3. Oppgi fødselsnummer for den personen søknaden gjelder.
 4. Du må laste ned og skrive ut «Førsteside til saken din» som skal ligge på toppen av søknaden når den sendes inn.
 5. Last ned selve søknadsskjemaet. Her kan du printe ut skjemaet og fylle inn informasjonen for hånd, eller du kan fylle inn informasjonen på maskinen hvis du åpner dokumentet i Adobe Acrobat Reader.
 6. I punkt 6 i søknadsskjemaet, skal du skrive inn hvilket hjelpemiddel det søkes om. Her skriver du inn HMS-artikkelnummer for programpakken du skal søke om (oversikt i knapp nedenfor). Søker du om en av våre programpakker får du tilgang til alle våre program i en og samme lisens
 7. Når du har fylt ut skjemaet (og printet det) og lagt ved dokumentasjonen, sendes søknaden til adressen som fremkommer av «Førsteside til saken din».

PS! Hvis du vil, kan du få en lånelisens fra oss mens NAV behandler søknaden din. Dette finner du info om litt lenger ned på siden.

 

Finn NAV-artikkelnummer

Oversikt NAV artikkelnummer

Produkter NAV artikkelnummer
Lingdys
 • Lingdys Pluss (alle språk og lesetillegg) - Norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk313113
 • Lingdys Pluss språkpakke (tilleggsspråk) - Tysk, fransk og spansk313114
Oppgradering fra gammel versjon
 • Lingdys Pluss (alle språk og lesetillegg) - oppgradering fra versjon 3 til 4313115
 • Lingdys Pluss språkpakke (tilleggsspråk) - oppgradering fremmedspråk fra versjon 3 til 4313116

Kom i gang - lån lisens fra oss mens NAV behandler søknaden din.

Har du søkt NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens? Vi tilbyr gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV.

Send en e-post til bestilling@lingit.no og oppgi følgende:

 • Hvilket program du har søkt om.
 • Dato søknaden ble sendt til NAV.
 • Hvem det er som sender søknaden.
 • Skolens navn og/eller ditt (elevens) navn (helst begge deler).

Ønsker du som lærer din egen lisens?

Om du har oppfølgingsansvar for elever med dysleksi eller gjør utredning, kan du få veilederlisenser for Lingdys Pluss som varer i 180 dager. Ikke fortvil- denne fornyer du veldig enkelt selv før den utløper.

Last ned programmet og installer programmet på PC-en din. Velg demo første gang du starter programmet og fyll ut skjemaet med din informasjon. Her har du mulighet til å velge flere språk enn norsk og engelsk, men det kan ta tid å laste ned de andre språkene og du må starte Lingdys Pluss på nytt etter at alle språkpakkene er lastet ned. Husk å bekrefte e-posten du får tilsendt etter at du har fylt ut skjema.