Slik går du fram for å få støtte fra NAV

Vårt program Lingdys Pluss hjelper deg som har dysleksi med blant annet rettskriving, valg av riktig ord og få tekst opplest. Du får også lest opp matte og tilgang til diktering og ordbøker. Du kan søke om Lingdys Pluss hos NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan også søke om Lingdys Pluss på bakgrunn av andre diagnoser som gir deg utfordringer med lesing og skriving og skolearbeid generelt.

Plattformer:
Med Lingdys Pluss kan du jobbe på Windows, Mac, iPad, iPhone eller Chromebook. Du får tilgang til alle plattformer med samme lisens.

Språk:
Lisensen du får gir deg hjelp med lesing og skriving på norsk og engelsk, tysk, fransk og spansk. Om du har behov for støtte når du skal jobbe med fremmedspråk, så får du altså hjelp når du skal lese eller skrive tysk, fransk og spansk også.

lingdys_ikon

Ønsker du å søke om egen lisens fra NAV?

For å få tildelt våre program fra NAV Hjelpemiddelsentral må du ha dokumentasjon på spesifikke språkvansker (som dysleksi), som er signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende. Du kan også søke NAV om støtte dersom du har andre kognitive vansker som gjør at Lingdys Pluss er til god nytte.

Slik søker du - steg for steg:

 1. Gå til NAVs søknadsskjema (lenke i knapp nedenfor). Her velger du «Søk om hjelpemiddel».
 2. Først må du velge hvilken type dokumentasjon du skal legge ved søknaden.
 3. Oppgi fødselsnummer for den personen søknaden gjelder.
 4. Du må laste ned og skrive ut «Førsteside til saken din» som skal ligge på toppen av søknaden når den sendes inn.
 5. Last ned selve søknadsskjemaet. Her kan du printe ut skjemaet og fylle inn informasjonen for hånd, eller du kan fylle inn informasjonen på maskinen hvis du åpner dokumentet i Adobe Acrobat Reader.
 6. I punkt 6 i søknadsskjemaet, skal du skrive inn hvilket hjelpemiddel det søkes om. Her skriver du inn HMS-artikkelnummer for produktet du skal søke om (oversikt i knapp nedenfor).
 7. I punkt 7 skal du skrive begrunner av søknaden, det kan være spespedkordinator eller en annen fagperson.
 8. I punkt 8 skal du skrive oppfølgings- og opplæringsansvarlig, det er en ansatt på skolen, ofte kontaktlærer.
 9. I punkt 9 skal du skrive hvor du ønsker at lisensbeviset blir sendt. Vil dere ha det hjem til foresatte eller til ansvarlig på skolen (da må det være avtalt med skolen). Husk å oppgi navn og postadresse. Det aller enkleste er en e-postadresse så du kan motta lisensbeviset elektronisk.
 10. Når du har fylt ut skjemaet (og printet det) og lagt ved dokumentasjonen, sendes søknaden til adressen som fremkommer av «Førsteside til saken din».
 11. Det er foresatte som skriver under på søknaden hvis eleven er under 18 år.

PS! Hvis du vil, kan du få en lånelisens fra oss mens NAV behandler søknaden din. Dette finner du info om litt lenger ned på siden.

 

Finn NAV-artikkelnummer

Oversikt NAV artikkelnummer

Produkter NAV artikkelnummer
Lingdys
 • Lingdys Pluss (alle språk og lesetillegg) - Norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk313113
 • Lingdys Pluss språkpakke (tilleggsspråk) - Tysk, fransk og spansk313114
Oppgradering fra gammel versjon
 • Lingdys Pluss (alle språk og lesetillegg) - oppgradering fra versjon 3 til 4313115
 • Lingdys Pluss språkpakke (tilleggsspråk) - oppgradering fremmedspråk fra versjon 3 til 4313116

Kom i gang - lån lisens fra oss mens NAV behandler søknaden din.

Har du søkt NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens? Vi tilbyr gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV.

Send en e-post til bestilling@lingit.no og oppgi følgende:

 • Hvilket program du har søkt om.
 • Dato søknaden ble sendt til NAV.
 • Hvem det er som sender søknaden.
 • Skolens navn og/eller ditt (elevens) navn (helst begge deler).

Ønsker du som lærer din egen lisens?

Om du har oppfølgingsansvar for elever med dysleksi eller gjør utredning, kan du få veilederlisens for Lingdys Pluss som varer i 6 måneder. Ikke fortvil - denne fornyer du etter 6 måneder veldig enkelt selv på konto.lingit.no.

1) Last ned Lingdys og installer programmet på maskinen din.
2) Logg inn med FEIDE første gang du starter Lingdys.
3) Du har nå fått tilgang til Lingdys Pluss på norsk bokmål og nynorsk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Hvis du ikke har FEIDE-innlogging:
Send en e-post til lingit@lingit.no der du skriver at du ønsker veilederlisens, hvilken skole du jobber på og at dere ikke bruker FEIDE.