Fungerer Sjekk i Word Online?

Nei, Sjekk fungerer i Google Docs. Brukeren må ha redigeringsrettigheter i Google Docs for at det skal fungere.