På hvilke nettsider fungerer Sjekk?

Sjekk fungerer kun i Google Docs. Brukeren må ha redigeringsrettigheter i Google Docs for at det skal fungere.