Om Lingit

Lingit hjelper tusener av brukere å kompensere for sine lese- og skrivevansker hver eneste dag. Våre ansatte brenner for å skape like muligheter for alle – og har i en årrekke utviklet kompenserende programvare som gir støtte for de som trenger hjelp til å skrive, lese og forstå.

Lese- og skrivevansker er en utbredt og vanlig problemstilling i skolen og i arbeidslivet. Særlig fokus får dette i skolen, der lese- og skrivevansker kan skape utfordringer for elevenes læring. Vi i Lingit er opptatt av å formidle kunnskap om temaet dysleksi slik at elever, foreldre, skole- og skoleledelse og arbeidsgivere kan på best mulig måte tilrettelegge og sikre at mennesker som sliter med lese- og skrivevansker kan delta på like grunnlag som andre.

Lingit har sitt utspring fra språkforskermiljø på NTNU tilbake i 2001. Siden den gang har man kombinert det fremste innen språkforskning og teknologi i å utvikle en programvare som gir en unik lese- og skrivestøtte for dyslektikere.

I 2017 gikk Verdane Capital (verdanecapital.com) inn som investor i Lingit med det formål å ta teknologien til et internasjonalt marked.

Lingit etablerte seg i Storbritannia gjennom et kjøp av markedets fremste aktør for engelskspråklige brukere, Claro Software Ltd. Virksomheten blir en del av Lingit Gruppen i 2018 og gir en sterk produktsynergi og distribusjon til en rekke europeiske land, samt en stor internasjonal rekkevidde gjennom det engelske språk.