Video

Vi har laget en rekke filmer som viser våre program i bruk og gjort det enkelt å finne frem til riktig film.

Diktering

Slik fungerer appen Lingdys Lesevenn

Opplesing av matte

Jokertegn i ordprediksjonen

Skanning av bilder og filer i Lingdys for ipad

Skanne tekst med Lingdys for Chrome

Legge til og feste utvidelsen Google Chrome Extension i nettleseren

Skanning/ OCR – lese fra skjerm

Skanning/ OCR – skanning av fil

Installere Lingdys for Chrome

Endre e-postadresse på Lingit Konto

Nytt design – Tekstkontroll erstatter grammatikkontroll i Textpilot Pluss

Nytt design – Tekstkontroll erstatter grammatikkontroll i Lingdys

Textpilot med nytt design april 2020

Lingdys med nytt design april 2020

God bruk av stavekontroll i Google Docs

God bruk av stavekontroll i Google Docs

Skanne tekst fra skjerm, pdf eller papir

Lagring av lydfil

Hvordan legge til egne brukerord, erstatningsregler og innstillinger for dialekt.

Fremheving av tekst ved opplesing

Innstilllinger for tale

Installasjon av Lingdys for Mac

Bruk av stavekontroll og grammatikkontroll

Innstillinger konto

Installere språkpakker

Rød strek

Opplesing av tekst

Støtte i Google Docs

Ordforslag og stavekontroll

Lese og skrive engelsk

Slik fungerer Lingdys for Chrome

Grammatikkhjelp i Lingdys for iPad.

Sverre om motivasjon og mestring

Slik søker du NAV Hjelpemiddelsentral om vår lese- og skrivestøtte

Lage konto og registrere programpakke for Lingdys

Hvordan koble to kontoer sammen?

Hvordan får jeg demo for Lingdys for iPad?

Hvordan får jeg demo for Lingdys for Chrome?

Kom i gang med Lingdys for iPad.

Kom i gang med Lingdys 4

Overføre lisenser fra en konto til en annen

Lingdys for Chrome: Installere og aktivere utvidelsen i nettleseren Chrome

Lingdys for iPad: Innstillinger for skrivestøtte

Lingdys for iPad: Innstillinger for lesestøtte

Lingdys for iPad: Redigere språkprofiler

Lingdys for iPad: Personlige innstillinger

Lingdys for iPad: Legge til brukerord og erstatningsregler

Lingdys 4: Få forslag til neste ord

Lingdys 4: Hjelp med grammatikk

Lingdys 4: Installere flere språk

Lingdys 4: Alt i ett program

Lingdys 4: Gammel og ny funksjonalitet i forslagsvinduet

Lingpilot for Mac: konto og registrering av lisens

Lingpilot for Mac: opplesing og valg av stemme

Lingpilot for Mac: legge til egne ord og ordlister

Lingpilot for Mac: opplesing på Mac

Lingpilot for Mac: valg av språk

Lingpilot for Mac: ordbok

Lingpilot for Mac: stavekontroll i andre program

Lingpilot for Mac: forslag til ord og retting av ord (stavekontroll)

Lingpilot for Mac: legge til nye ord og erstatninger

Textpilot 3: Innstillinger for skrive

Textpilot 3: Engelsk stavekontroll

Textpilot 3: Slå opp i ordbok

Textpilot 3: Slå av og på skrivestøtten

Textpilot 3: Innstillinger lesestøtte

Textpilot 3: Innstillinger Profil

Lingit STL+: God bruk av vår app

Textpilot 3: Enklere og bedre – ny versjon

Textpilot 3: Oppslag i Wikipedia

Textpilot 3: Opplesing på flere språk

Textpilot 3: Lydering

Textpilot 3: retter ord som er skrevet på dialekt

Textpilot 3: Tekstbehandleren

Textpilot 3: lese- og skrivestøtte i Google Docs

Lingit STL+: Opprette og ordne mapper og struktur

Lingit STL+: Innstillinger

Textpilot 3: Rette orddelingsfeil

Textpilot 3 : Hjelp med ord som ligner hverandre

Textpilot 3: Og eller å?