Video

Vi har laget en rekke filmer som viser våre program i bruk og gjort det enkelt å finne frem til riktig film.

Kort introduksjon til Lingdys Pluss

Åpne og lagre dokumenter fra Google Drive OneDrive Dropbox med Lingdys for iOS

Hvordan bruke prediksjon i Equatio

Hvordan bruke figurer i matterom i Equatio

Skrive matematikk med stemmen Tale input i Equatio

Opplesing av matematikk med Equatio

Hvordan navigere i Equatio menyen

Lingdys for Windows Diktering

Lingdys for Windows: Skann tekst og matte

Lingdys for Windows Skriveinnstillinger

Leseinnstillinger i Lingdys for Windows

Lingdys for Windows: Skriv uten forstyrrelse

Lingdys iOS tastatur med stavekontoll og tekstkontroll

Slik legger du til Lingdys-tastaturet på iPad

Slik legger du til Lingdys- tastaturet på iPhone

Diktering

Slik fungerer appen Lingdys Lesevenn

Skanne tekst med Lingdys for Chrome

Installere Lingdys for Chrome

Endre e-postadresse på Lingit Konto

Nytt design – Tekstkontroll erstatter grammatikkontroll i Lingdys

Lingdys med nytt design april 2020

God bruk av stavekontroll i Google Docs

God bruk av stavekontroll i Google Docs

Skanne tekst fra skjerm, pdf eller papir

Lagring av lydfil

Hvordan legge til egne brukerord, erstatningsregler og innstillinger for dialekt.

Fremheving av tekst ved opplesing

Innstilllinger for tale

Installasjon av Lingdys for Mac

Bruk av stavekontroll og grammatikkontroll

Innstillinger konto

Installere språkpakker

Rød strek

Opplesing av tekst

Støtte i Google Docs

Ordforslag og stavekontroll

Lese og skrive engelsk

Slik fungerer Lingdys for Chrome

Grammatikkhjelp i Lingdys for iPad.

Sverre om motivasjon og mestring

Slik søker du NAV Hjelpemiddelsentral om vår lese- og skrivestøtte

Lage konto og registrere programpakke for Lingdys

Hvordan koble to kontoer sammen?

Hvordan får jeg demo for Lingdys for iPad?

Hvordan får jeg demo for Lingdys for Chrome?

Kom i gang med Lingdys for iPad.

Kom i gang med Lingdys 4

Overføre lisenser fra en konto til en annen

Lingdys for iPad: Redigere språkprofiler