Hvilke typer feil oppdager Sjekk?

Sjekk kan oppdage to typer feil:

Orddelingsfeil ved sammensatte ord (markert med oransje understreking)

Stavefeil (markert med lilla understreking).