Fagartikler

«Trodde aldri det skulle bli noe av deg»

14. desember 2020

Fredrikstad- jenta Frøya Linnea Gathen gikk ut av videregående skole med toppkarakterer og kom inn på drømmestudiet, Psykologi ved NTNU Trondheim. Hun kunne ikke klokka før i 7. klasse og fikk aldri til å skrive dagbok. Til og med mormoren fleipet, trodde aldri det skulle bli noe av deg.

Les mer »

– Vi prøver å se den enkelte person som individ

14. desember 2020

Overgangen fra elev til student kan være uvant for mange. Selvstendig jobbing og ansvar for egen læring er noe man må ta med i studiehverdagen. Håkon Reinertsen mener denne overgangen er spesielt viktig å synliggjøre for de som sliter med lese- og skrivevansker.

Les mer »