Lars Johan fant strategier som fungerer

mofkwbfyfmbmf1pzzd4b

 «Det handler om å finne de løsningene som er best for hver enkelt», forteller Lars Johan Hagen, yrkesfaglærer og foredragsholder på Lingits fagseminarer.  

 

Av Tone Skredderbakken, journalist  

Lars Johan er aktiv foredragsholder, både for Lingit, Dysleksi Norge og Aktivium. Han har også samarbeidet mye med Sverre i Include og var med å bygge opp Textpilot i sin tid. Lars Johan merket at han hadde en egenskap til å formidle og ønsket å spre budskapet om funksjonen av ulike verktøy for dyslektikereHan har gjennom mange år opparbeidet egne erfaringer både som pedagog, lærer og bruker av ulike lese- og skriveverktøy.   

Lars Johan er utdannet yrkesfaglærer innen helse- og oppvekstfag og har over 10 års erfaring i bransjen. På videregående peilet Lars Johan seg inn mot barn- og ungdomsarbeider utdanningen på yrkesskolen.  

– Lesingen var den største utfordringen, men jeg fikk etter hvert opparbeidet forskjellige typer strategier som funket for meg, forteller han. 

Lars Johan jobbet først som barne- og ungdomsarbeider og fikk etter hvert øynene opp for enkeltelever, løsninger og tilrettelegging. Han jobbet også mye innen spesial pedagogikk med tilrettelagt opplæring og IKT satsing i skolen.  

I høst skal Lars Johan holde foredrag på noen av Lingits fagseminarer. Her vil han med fokus på brukerdelen og den pedagogiske utdanningen, snakke om verktøy i sammenheng med hverdagen, hvilke ulike funksjoner som finnes og hva det har av betydning. Brukererfaring hans er viktig i tillegg til den pedagogiske erfaringen som lærer. Lars Johan har jobbet med hjelpemidler i over 10 år og har en bred erfaring på de mulighetene som finnes i dag.  

– Hva som gir flyt i produktet er viktig. Hva er det som gjør at det hjelper, uttrykker Lars engasjert.   

Siste årene har Lars Johan hatt mer fokus på voksne og er en del av et Pilotprosjekt, med midler fra VOX, altså voksenopplæringen. Deltakere kan være lærere, studenter, privatpersoner som ikke har fått nok hjelp med lese- og skrivevansker. Han tar utgangspunkt i hverdagen og bruk av forskjellige lese- og skrivestrategier. Da jobber han med voksne som ikke har fått god hjelp. Motivasjonen er viktig for Lars Johan og forteller at han henter mye inspirasjon både fra verktøy og folk i bransjen 

– Å finne motivasjon gjør at jeg får lyst til å fortsette. Det er ofte lite som skal til for å få et helt nytt liv, både i arbeidshverdagen og i det daglige. Man kan lese avisa, bruke telefon.  

Det handler om å finne de løsningene som er best for hver enkelt, forteller Lars Johan.