Vi har Norges mest
brukte lese- og skrivestøtte

Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi, slik at alle får samme mulighet til å delta og føle mestring. Med vår programvare får elever hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i skolen i dag.

Lingdys Pluss kan søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentral.

Hero_lingit

Vi har Norges mest
brukte lese- og skrivestøtte

Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi, slik at alle får samme mulighet til å delta og føle mestring. Med vår programvare får elever hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i skolen i dag.

Våre programmer Lindys og Textpilot er godkjent av NAV Hjelpemiddelsentral.

NYHET!
Lingdys Skole og Lingdys Pluss

Nå kan skolen jobbe helhetlig med ett og samme program!

Hjelp til å lese, skrive og forstå

Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi, slik at alle får samme mulighet til å delta og føle mestring. Med vår programvare får elever hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i skolen i dag.

Hjelp til å lese, skrive og forstå

Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi, slik at alle får samme mulighet til å delta og føle mestring. Med vår programvare får elever hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i skolen i dag.