Forside
Laste ikon
LASTER INNHOLD
Hjelp til elever med dysleksi Hjelp til hele klassen eller skolen Hjelp til private og bedrifter Produkter HJELP TIL Å LESE, SKRIVE OG FORSTÅRETTSKRIVING, ORDBOK OG OPPLESING I ALLE TEKSTPROGRAMMER

Skolens førstevalg innen lese- og skrivestøtte – godkjent som hjelpemiddel av NAV.
Vi har løsninger for Windows, Mac og iPad.

Førstkommende kurs

Vi holder kurs i god bruk av alle våre programmer og fagseminar om dysleksi og tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.

Se alle våre kurs og fagseminar
Eksempel på retting av setning med flere feil med Textpilot

Utvidet grammatikkontroll fra Lingit

Lingit sine verktøy handler om å gjøre skriving og lesing enklere for alle med dysleksi og andre med lese- og skrivevansker. En velkjent utfordring for dyslektikere er såkalte homofoner.

Alle Lingits hjelpemidler har nå dialekttilpasset stavekontroll.

Hva er en god stavekontroll?

En god stavekontroll er viktig for dyslektikere når de skriver. Den skal være i stand til å identifisere ord som er feilstavet, samtidig som den ikke bør gi falske alarmer. Stavekontrollen skal komme med relevante forslag til riktig staving av ord som er feilstavet. Det er viktig for dyslektikere at de forslagene som kommer frem er relevante.

Lingits fagseminarer fortsetter å samle interesserte som ønsker å lære mer om god tilrettelegging i skolen.

Lingit fagseminar setter dysleksi på dagsorden.

Lingit har i skrivende stund arrangert seks av vårens ni fagseminarer. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og flere har vært fornøyd med både temaene som blir tatt opp, og foredragsholderne. Deltakerne har i hovedsak bestått av lærere, spesialpedagoger, skoleledere, studenter og foreldre.