Bruksbetingelser

Bruksbetingelser for Lingit AS

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du disse vilkårene. Les dem derfor nøye.

Bruk av våre tjenester

Du må følge avtaler som er gjort tilgjengelige for deg i tjenestene.

Du må ikke misbruke våre tjenester. Du må for eksempel ikke forstyrre våre tjenester eller forsøke å få tilgang til dem ved hjelp av en annen metode enn via den grenseflaten og den veiledningen som vi leverer. Du kan bare bruke våre tjenester i henhold til loven, herunder gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan suspendere tjenester eller gjøre dem utilgjengelige for deg hvis du ikke overholder våre vilkår eller politikk, eller mens vi undersøker en mulig overtredelse.

Når du bruker våre tjenester gir det deg ikke eierskap over immaterielle rettigheter i våre tjenester eller til det innholdet som du får tilgang til. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke branding, merker eller logoer som brukes i våre tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller endre de juridiske meddelelser som vises i eller sammen med våre tjenester.

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan sende deg servicemeddelelser, og administrative meddelelser.

Lingit-Konto

Du må ha en Lingit-login eller en annen login fra en 3. part som f.eks. Feide for å bruke våre tjenester. Du oppretter en Lingit-konto ved å gå til https://konto.lingit.no.

Ved å opprette konto legger du igjen en brukeridentitet som vi bruker for å identifisere deg. Denne er enten en e-postadresse, en feide-identitet, Google-identitet eller Apple-Identitet. Registrerer du flere identiteter vil vi lagre en kombinasjon av de identitetene du registrerer.

Hvis du oppdager at din konto eller ditt passord er brukt uten ditt samtykke, må du straks henvende deg til Lingit AS for å få deaktivert kontoen og evt. opprettet en ny.

Beskyttelse av personlige opplysninger og opphavsrett

Når din(e) brukeridentitet(er) brukes for å logge inn og brukertjenesten lagrer vi informasjon om når brukeridenten sist benyttet tjenestene. Formålet er å kunne gi deg support tilknyttet din konto dersom du skulle ha behov for det.

Vi lagrer data om hvordan du bruker våre verktøy og tjenester. Vi lagrer denne informasjonen med det formål å bruke dette til å forbedre våre tjenester. Data om dette blir anonymisert slik at det ikke kan kobles til din brukeridentitet og lagret separat fra Lingit Konto.

I vår personvernerklæring beskrives det hvordan vi behandler og beskytter dine personlige opplysninger når du bruker våre tjenester. Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan bruke dataene i overensstemmelse med vår personvernpolitikk.

Ditt innhold i våre tjenester

Gjennom bruk kan det sendes innhold til noen av våre tjenester, For eksempel at du sender tekst til oss for opplesing eller ord for stave kontrollering/ordprediksjon.

I vår personvernerklæring eller de ytterligere vilkårene som måtte gjelde for de enkelte tjenester, kan du få flere opplysninger om hvordan vi bruker innhold. Hvis du sender inn feedback eller forslag til våre tjenester, kan vi bruke din feedback eller dine forslag uten forpliktelser over for deg.

Ansvar for våre tjenester

I det omfang loven tillater det, fraskriver Lingit og dennes leverandører og distributører seg ansvaret for tap av fortjeneste, inntjening eller data, samt økonomiske tap og indirekte, hendelige, særlige skader i forbindelse med bruken av våre tjenester. Lingit og dennes leverandører og distributører er under ingen omstendigheter ansvarlige for tap eller skader som ikke med rimelighet kan forutsees. Vi kan endre de generelle vilkårene eller ytterligere vilkår på en spesifikk tjeneste som gjelder for en tjeneste. Du bør lese vilkårene jevnlig. Ved behov for fornyet samtykke vil du bli bedt om det når du logger inn. Endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst fjorten dager etter at de er publisert. Endringer på grunn av nye funksjoner i en tjeneste eller endringer som er foretatt av juridiske årsaker, trer dog i kraft øyeblikkelig. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkår for en tjeneste, må du stoppe bruken av tjenesten.

I tilfelle en uoverensstemmelse mellom disse vilkår og de ytterligere vilkår er det de ytterligere vilkår som gjelder.