Lær flere språk med Lingdys

220121_3_banner spraakpakker_eDM

Dysleksi er ingen hindring for å lære seg flere språk.

Lingdys gir som standard hjelp til å lese, skrive og forstå på norsk og engelsk når elever får sin egen lisens fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Det mange ikke vet, er at lisensen kan utvides med støtte for tysk, fransk eller spansk.
På denne måten kan elever med dysleksi få god hjelp også når de skal lære seg et språk til.

Hvis du søker om lisens for elever som går på ungdomsskolen eller videregående skole, er det derfor lurt å søke om støtte til fremmedspråk med det samme. Om eleven fikk lisens på barneskolen, søker du NAV om utvidelse av lisensen med  tillegg for det fremmedspråket eleven har valgt.

Artikkelnummer hos NAV for språkpakkene våre er :

  • Tysk Programpakke                   253520
  • Spansk Programpakke              253519
  • Fransk Programpakke               253521

Lisensen gjelder også for alle plattformer slik som hovedlisensen for norsk og engelsk.

 

Mer info om å søke NAV Hjelpemiddelsentral om lisens og lånelisens mens søknaden behandles.