Lær flere språk med Lingdys

220121_3_banner spraakpakker_eDM

Dysleksi er ingen hindring for å lære seg flere språk.

Lingdys Pluss vil fra 1. Oktober 2023  inneholde en språkpakke med fransk, tysk og spansk, i tillegg til norsk og engelsk. På denne måten kan elever med dysleksi få god hjelp også når de skal lære seg et språk til.

Med alle språk tilgjengelig, kan elever tidlig prøve ut hvilket språk som fungerer best for dem, og oppleve mestring og økt grad av selvstendighet i arbeid med språk.

Elever som har fått lisens før endringen trer i kraft 1. oktober, og som ønsker støtte for fremmedspråkene nevnt over, må fremdeles søke om dette. De vil da få en språkpakke som inneholder alle tre språk.

Mer info om å søke NAV Hjelpemiddelsentral om lisens og lånelisens mens søknaden behandles.