Kursholder

Astrid Kjelsnes

Astrid Kjelsnes

Astrid er utdannet spesialpedagog, og jobber i dag som spes.ped-koordinator ved en ungdomsskole i Trondheim.