Lærer og spesialpedagog

Trine Aakermann

Trine Aakermann

Lærer og spesialpedagog

Trine jobber som tilretteleggingskoordinator på Sandefjord videregående skole. I tillegg har hun i mange år vært aktiv i Dysleksi Norge både nasjonalt og lokalt.

Vigdis Lothe Waaler

Lærer og spesialpedagog

Vigdis er spesialpedagogisk koordinator ved Rustad skole.

Astrid Kjelsnes

Lærer og spesialpedagog

Astrid er utdannet spesialpedagog, og jobber i dag som spes.ped-koordinator ved en ungdomsskole i Trondheim.

Kursholder Liv Gjertrud Koløen

Liv Gjertrud Koløen

Lærer og spesialpedagog

Liv Gjertrud er utdannet spesialpedagog innenfor område lese og skrivevansker. Hun jobber som lærer og spesialpedagog på Langeland skole på Stord. Hun var faglig ansvarlig for leseveiledningsutdanningen på Høyskolen i Stord/Haugesund. Liv Gjertrud er sertifisert LOGOS-testleder.