Webinar: Screening og kartlegging av dysleksi

PASSER FOR:

 • lærere
 • foresatte

TIDSPUNKTER:

 • Onsdag 20. oktober
  kl. 13.45
 • Mandag 25. oktober
  kl. 18.00

Om dette webinaret

I dette webinaret snakker Trude om sin bakgrunn og erfaring fra sin jobb i PPT, om forskning på dysleksi og om viktigheten av at verktøy for å diagnostisere elever med dysleksi ikke bare er nøyaktige og pålitelige, men at resultater er lette å forstå og administrere for de som skal tolke resultatene. Trude er også veldig opptatt av at man skal sette i gang tiltak så tidlig som mulig.

Trude har utviklet dysleksitesten Literate. Denne er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne. Literate er relativt ny i markedet og vi blir godt kjent med dette verktøyet i siste del av dette webinaret.

Trude Nergård Nilssen

Om Trude Nergård Nilssen

 • Professor i spesialpedagogikk
 • Doktorgrad innenfor tema dysleksi
 • Jobbet i PPT i 6 år
 • Utviklet kartleggingsverktøyet Literate

Meld deg på webinar med Trude

Kursdato velger du i påmeldingsskjemaet.

I oktober arrangerer vi 10 gratis webinarer med ulike vinklinger innenfor tema dysleksi og skole.

Nedenfor finner du en oversikt over alle.

Meld deg på webinar med Trude