Rådgiver

Diana Bennett

Diana Lee Bennett

Rådgiver

Diana Bennett har vært rådgiver ved Etat for skole i Bergen siden 2015 og jobber med oppgaver primært knyttet til det migrasjonspedagogiske fagfeltet. Arbeidet spenner fra veiledning av ledere og lærere på skolene i Bergen noe som inkluderer nettverksarbeid og organisering av fagsamlinger til mer forvaltningsrelaterte oppgaver. Før 2015 jobbet hun på innføringssenter Nygård skole.