Kursholder

Rune Berrefjord

Kursholder

Rune jobber til daglig i NetPed, som tilbyr kartlegging og opplæring spesielt rettet mot de med lærevansker. Gjennom sitt virke har Rune mange års erfaring med Lingdys, og han er derfor med god grunn del av vårt lag med kursholdere i Lingit.