Forsker

Monica Melby-Lervåg

Forsker

Monica er professor på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfokus er språk- og leseutvikling og matematikkutvikling hos barn og barn med dysleksi eller spesifikke språkvansker samt hos minoritetsspråklige barn. Hun er også opptatt av utredning og pedagogiske tiltak.

Trude Nergård Nilssen

Trude Nergård Nilssen

Forsker

Trude er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hun står bak den faglige utviklingen av kartleggingsverktøyet Literate.

Sofie Høgestøl

Forsker

Sofie er utdannet jurist, og jobber i dag som forsker ved Universitetet i Oslo. Hun er også kjent som USA-ekspert, bl.a. i forbindelse med NRKs dekning av det siste amerikanske presidentvalget.