Skriverammer - et nytt tilskudd i Lingdys!

Skriverammer er maler for ulike typer tekster og læringsstrategier. Disse malene gir en fin støtte når elevene skal planlegge, bygge opp og strukturere egen tekst. Ved bruk av skriverammer kan elevene bli mer selvstendige og effektive med tekstarbeidet sitt.

Gode skriverammer gjør det enklere å jobbe med ulike teksttyper og læringsstrategier, enten det er eventyr, faktatekst, to-kolonnenotat eller nøkkelord som er tema.

Skriverammene ligger tilgjengelig inne på elevens kontoside.

 

Vi har foreløpig laget skriverammer for teksttyper og læringsstrategier.

  • Skriverammene for teksttyper gir elevene hjelp med særtrekk og elementer i konkrete typer tekster som eventyr, debattinnlegg eller argumenterende tekst.
  • Skriverammene for læringsstrategier handler mer om hjelp til å strukturere tekst og innhold i en læringssituasjon, f.eks ved hjelp av VØSL-skjema, tankekart eller skjema for begrepslæring eller nøkkelord.

Skriverammene fungerer i:

  • Google Docs
  • Microsoft Word

Skriverammene er tilgjengelig for:

  • Lingdys Skole
  • Lingdys Pluss

Lingdys Windows: 4.5.111.0. Lingdys for Chrome: 0.5.6.35 og Lingdys for Mac: 4.7.5.

Skriverammene fungerer også med Textpilot 3.4.164, men siden Textpilot fases helt ut 1. november 2022, ber vi dere lese mer om overgang til Lingdys.