Lingdys Pluss

kr8.340,00

 

Hjelp til å lese, skrive og forstå

Lese- og skriveverktøyet Lingdys er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Kombinasjonen av programmets funksjoner gir omfattende og effektiv hjelp til lesing og skriving.

Hvordan fungerer Lingdys?

Stavekontroll

Stavekontrollen i Lingdys hjelper med skrivingen, slik at du kan fokusere på innholdet.

Med Lingdys kan du stavekontrollere teksten mens du skriver, eller når teksten er skrevet ferdig. Stavekontrollen er spesielt tilpasset ditt behov ved at den:

  • takler flere feil per ord.
  • har en avansert grammatikkhjelp som hjelper med orddelingsfeil, ord som likner hverandre og og/å-feil.
  • retter stavefeil der avstanden til korrekt staving er stor (vannskli blir foreslått rettet til vanskelig).
  • kan tilpasses brukerens dialekt (itj/itte blir foreslått rettet til ikke).
  • kan ta høyde for visuelle feil (bokstaver som ligner hverandre).
  • kan tilpasses brukerens behov i form av ordlistestørrelse, brukerregler og brukerord (egne regler for ord som ofte skrives feil).

Ordfullføring og forslag til neste ord

Ordfullføring er ordforslag som kommer opp før du er ferdig med å skrive et ord. Lingdys foreslår ord ut i fra sammenhengen. Lingdys gir deg også forslag til neste ord basert på det du allerede har skrevet. Dette gir deg bedre flyt i skrivingen og hjelper deg med å finne riktig ord.

Ordbøker

Hvis det er vanskelig å finne riktig ord, kan du slå opp ordet i ordboka. Der finner man ordenes betydning og ser dem i bruk. Det er også mulig å få lest opp teksten i ordbøkene. Ordboksoppslag er avgjørende for å skille mellom betydningen av ord som ser like ut eller uttales likt, for eksempel vertverdthvert og vært. Finner du ikke ordet i ordboka har du mulighet til å gå rett til Wikipedia for å finne ut hva ordet betyr.

Egen tekstbehandler

Her kan du skrive inn tekst, åpne dokumenter, lagre dokumenter, få lest opp tekst, velge språk, formatere tekst osv. Mange elever erfarer at det er lettere å høre skrivefeil enn å se dem. I tekstbehandleren kan du få opplest tekst med syntetisk stemme. Tekst kan også lagres til lydfil slik at du kan høre på den når og hvor du vil. Skriver du noen ganger på både norsk og engelsk i samme dokument? Nå høres det ikke like rart ut når talesyntesen leser tekst på flere språk.

Produktnummer: I/A Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Lese- og skriveverktøyet Lingdys Pluss er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Dersom du ikke har krav på støtte fra NAV Hjelpemiddelsentral, er du velkommen til å kjøpe privatlisens her i vår nettbutikk.
Kombinasjonen av funksjonene i Lingdys Pluss gir omfattende og effektiv hjelp til lesing og skriving på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk. Med vår programvare får du hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i dag – Windows, Mac, iPad og Chrome. Med denne lisensen har du mulighet for å kjøpe lisens for den plattformen du ønsker å jobbe på. Ønsker du tilgang til alle plattformer er det Lingdys Pluss Programpakke du skal velge.
Hvis du ønsker hjelp til å lese og skrive tysk, fransk eller spansk i tillegg, har du mulighet for å kjøpe en lisens for fremmedspråk. Fremmedspråk er også inkludert i programpakken du finner her i nettbutikken.
Tilrettelegging og gode hjelpemidler er svært viktig for at alle skal kunne delta på lik linje med andre. Lingdys Pluss er spesialutviklet for mennesker med dysleksi, og gir mulighet for å jobbe enklere og oppleve større mestring, selvstendighet og motivasjon. Stavekontrollen hjelper med skrivingen, slik at du kan fokusere på innholdet. Stavekontrollen retter flere feil per ord. Ordfullføringen kommer med relevante forslag til ord ut fra teksten du skriver. Dette gir deg bedre flyt i skrivingen. I tillegg kan du få teksten lest høyt for deg, hjelp med grammatikk, og mulighet til å slå opp ord i ordbok for å finne betydningen og skille ord fra hverandre.

Tilleggsinformasjon

Plattform

Windows, Mac, iPad, Chrome