Hva er generelle lese- og skrivevansker?

Elever med generelle lese- og skrivevansker strever ofte med lytteforståelsen, og kan ha enda større vansker med å forstå det de leser enn elever med dysleksi.

Årsaker

  • lav motivasjon
  • problemer med konsentrasjon
  • dårlig opplæringen
  • generelle evner
  • fremmedspråklig bakgrunn

Faktorene over må altså ikke forveksles med spesifikke vansker slik som dysleksi eller dyskalkuli, hvor vanskene er vedvarende og ikke vil forsvinne helt, selv med riktig hjelp.

Mye vanligere enn du tror

Vi vet at så mange som 20% av elevene som går ut av skolen i dag har problemer med å lese.

Det er altså over én million nordmenn som har det vi kan kalle generelle lese- og skrivevansker.

Halvparten av de som står utenfor arbeidslivet i Norge i dag, har problemer med å lese.

Tiltak

Elever med generelle lese- og skrivevansker kan på lik linje som elever med dysleksi, også ha god nytte av gode verktøy som kan hjelpe med arbeidet som skal gjøres på skolen, i høyere utdanning, i arbeidslivet og ellers på sosiale plattformer hvor lesing og skriving spiller en viktig rolle.

Gode verktøy for lesing og skriving kan også bidra med en bedre leseopplæring og -forståelse.

Lingit arrangerer jevnlig webinarer om dysleksi og tilrettelegging i skolen.

Lingvingen_finger i været

Tips

Opplesing av tekst og lagring til lydfil

Elever som synes engelsk eller andre fremmedspråk er utfordrende, kan også ha god nytte av verktøy for lesing og skriving.

Spesielt kan det å få tekstene sine opplest være nyttig.

Lagring av tekster til lydfil for å øve på fagstoff eller til muntlige presentasjoner er også gull verdt, og eleven kan spare mye tid og krefter med å avkode på annen måte.

Valg av fremmedspråk

For elever med lese- og skrivevansker kan det være lurt å tenke over hvilket fremmedspråk man skal velge.

Mange med lese- og skrivevansker er flinke til å støtte skrivearbeidet sitt på uttale, men dette er en metode som kanskje vil fungere dårlig for et fremmedspråk hvor avstanden mellom skrift og tale er stor. Dette gjelder for eksempel for fransk. Spansk er et eksempel på et språk som er enklere å lære om man har lese- og skrivevansker, siden avstanden mellom skrift og tale er mye mindre.

Webinarer om dysleksi og tilrettelegging i skolen

Lingit kjører jevnlig webinarer om dysleksi og tilrettelegging i skolen.