Foredragsholdere

Diana Bennett

Diana Lee Bennett

Rådgiver

Diana Bennett har vært rådgiver ved Etat for skole i Bergen siden 2015 og jobber med oppgaver primært knyttet til det migrasjonspedagogiske fagfeltet. Arbeidet spenner fra veiledning av ledere og lærere på skolene i Bergen noe som inkluderer nettverksarbeid og organisering av fagsamlinger til mer forvaltningsrelaterte oppgaver. Før 2015 jobbet hun på innføringssenter Nygård skole.

Monica Melby-Lervåg

Forsker

Monica er professor på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfokus er språk- og leseutvikling og matematikkutvikling hos barn og barn med dysleksi eller spesifikke språkvansker samt hos minoritetsspråklige barn. Hun er også opptatt av utredning og pedagogiske tiltak.

Torbjørn Nordgård

Lingvist og språkteknolog

Torbjørn startet Lingit tilbake i 2001 sammen med kolleger fra NTNU. Han har vært og er fortsatt sentral i utviklingen av skrivestøtteteknologien i Lingdys. Han har bakgrunn som professor i lingvistikk og datalingvistikk, og er i dag leder for språkteknologi i Lingit.

Trine Aakermann

Trine Aakermann

Lærer og spesialpedagog

Trine jobber som tilretteleggingskoordinator på Sandefjord videregående skole. I tillegg har hun i mange år vært aktiv i Dysleksi Norge både nasjonalt og lokalt.

Vilde Knudsen-Hoff

Vilde Knudsen-Hoff

Vilde har akkurat fullført videregående skole, bruker mye av sin fritid på sin egen hest, og hun har dysleksi.

Gry Helland

Gry Helland

Gry er leder i Dysleksi Ungdom, og har selv dysleksi.

Alida Domaas

Alida Johanne Domaas

Alida er folkevalgt representant i Trondheim bystyre, nestleder i Industri Energi Ung, og hun har dysleksi.

Silje Juliussen

Silje Juliussen

Pedagogisk ansvarlig

Silje er pedagogisk ansvarlig i Lingit, og har fra før mange års fartstid i ulike roller i norsk skole. Hun har spesialkompetanse innen digitalpedagogikk, og er sentral blant annet når det gjelder kurstilbudet knyttet til Lingdys Skole.

Sverre A. Holbye

Sverre er mannen bak Textpilot, men har med årene også blitt glad i Lingdys. Han har bakgrunn som synspedagog, og er i dag produktansvarlig i Lingit. Han bidrar også på seminarer og kurs.

Rune Berrefjord

Kursholder

Rune jobber til daglig i NetPed, som tilbyr kartlegging og opplæring spesielt rettet mot de med lærevansker. Gjennom sitt virke har Rune mange års erfaring med Lingdys, og han er derfor med god grunn del av vårt lag med kursholdere i Lingit.

Trude Nergård Nilssen

Trude Nergård Nilssen

Forsker

Trude er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hun står bak den faglige utviklingen av kartleggingsverktøyet Literate.

Frida Lillemyr

Brukerstøtte og kursholder

Frida er vår supportleder, og hjelper daglig brukere av Lingdys med det de måtte lure på. Vi er så heldig å få bruke Frida som kursholder også.

Vigdis Lothe Waaler

Lærer og spesialpedagog

Vigdis er spesialpedagogisk koordinator ved Rustad skole.

Randi Solheim

Forskar

Randi er professor i norskdidaktikk ved Institutt for for lærarutdanning, NTNU.

Kristine Midtbø

Student

Kristine er masterstudent ved NTNU, og har dysleksi.