Kursholder

Capture_RandiS_solo

Randi Solheim

Randi er professor i norskdidaktikk ved Institutt for for lærarutdanning, NTNU.