Kursholder

Monica Melby-Lervåg

Monica Melby-Lervåg

Monica er professor på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfokus er språk- og leseutvikling og matematikkutvikling hos barn og barn med dysleksi eller spesifikke språkvansker samt hos minoritetsspråklige barn. Hun er også opptatt av utredning og pedagogiske tiltak.