Kursholder

Kursholder Marianne Sæterhaug

Marianne Kufaas Sæterhaug

Marianne har mange års erfaring som kursholder i god bruk av Lingdys og Textpilot. Hun har selv dysleksi, og til tross for en tøff skolegang har hun lært seg å mestre sin dysleksi gjennom daglig bruk av digitale verktøy. Marianne har lang fartstid i Dysleksi Ungdom, der hun blant annet har vært leder. I dag studerer hun spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.