Tekstkontroll fullført uten at de røde strekene ble rettet opp?

På Mac fungerer tekstkontrollen til høyre for markøren. Plasser markøren i starten av teksten og trykk deretter på ABC. Da vil du få tekstkontroll på teksten du har til høyre for markøren.