Kan jeg bruke Lingpilot for Mac med Word?

Lingpilot fungerer ikke i programmene i Microsoft Office-pakken for Mac. Grunnen er at Word for Mac ikke integrerer mot standardfunksjonaliteten på Mac OS X for bl.a. stavekontroll og opplesing. Dermed kan man ikke velge Lingpilots stavekontroller i Word på Mac.

Programmer der stavekontrollen til Lingpilot fungerer:

Pages (tekstbehandler), Keynote (presentasjonsverktøy), Safari (nettleser) og flere andre programmer som støtter funksjonene for OS X.

Vi jobber for tiden med en ny versjon av programmet som skal fungere i Word og som forhåpentligvis er ferdig i løpet av senhøsten 2019.