Hvordan legger jeg til Lingdys-tastaturet på iPad / iPhone?

Lingdys for iOS har et eget tastatur som gir deg lese- og skrivestøtte i andre apper, som for eksempel Word, Pages og OneNote.

For å bruke tastaturet må du:

  1. Installere Lingdys og logge inn i Lingdys med din bruker.
  2. Legge til tastaturet enten ved å velge “Tastaturinnstillinger” via globus-ikonet nede til venstre under tastaturet du har aktivt eller ved å gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Legg til nytt tastatur.
  3. Når Lingdys-tastaturet er lagt til i tastaturlisten din, klikk på pilen til høyre for tastaturnavnet og gi tastaturet full tilgang.

Du kan ikke bruke eksternt tastatur sammen med Lingdys-tastaturet.