Hvordan får jeg demo på Lingdys for iPad?

Her er en film som viser deg hvordan.