Hva er diktering?

Ved å diktere kan du produsere tekst uten å skrive for hånd eller bruke tastatur. Det stemmen din sier blir omgjort til tekst. Elever med lese- og skrivevansker vil kunne produsere tekst ved å diktere. De som har problemer med å betjene et tastatur, vil også ha utbytte av å diktere.

Diktering blir også kalt tale-til-tekst, talestyrt skriving eller talegjenkjenning.

Fra desember 2021 gir lesetillegget i Lingdys også tilgang til diktering . Diktering i Lingdys fungerer for bokmål, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Det finnes dessverre ingen som frem til nå produserer diktering for nynorsk, og som er kommersielt tilgjengelig.