Hva betyr det å bruke jokertegn?

Å bruke jokertegn er en måte å søke etter ord på som du er usikker på hvordan skal skrives. Dette kan brukes om du er usikker på en eller flere bokstaver. * erstatter en bokstav og + erstatter flere bokstaver. Filmen nedenfor viser hvordan jokertegn kan aktiveres og brukes.