Lærer

Håvard Tjora

Lærer

Håvard er utdannet lærer, og jobber i dag som lærer, foredragsholder og forfatter.

Simen Spurkland

Lærer

Simen Spurkland er utdannet lektor, og har over 20 års erfaring som underviser. Han jobber i dag som lærer på en grunnskole i Lier, og som profesjonell foredragsholder.