Faglig leder

Ingjerd Høien-Tengesdal

Faglig leder

Ingjerd er faglig leder ved Logometrica AS, som står bak Logos-testene.