5 kjennetegn på dysleksi

Hva er dysleksi og hvordan kan man vite om man har det?

For å være helt sikker på om det er dysleksi som gjør at det er vansker knyttet til lesing og skriving, er det nødvendig med en utredning i form av en test. Dette gjøres i de fleste tilfeller av PPT eller andre skoleansatte med opplæring i denne typen verktøy. Nedenfor finner du noen av de mest vanlige kjennetegnene på dysleksi. Det er uansett veldig viktig å huske at dysleksi har ikke noe med intelligens eller evner å gjøre.

lingit-lese-og-skrivestøtte

Bokstav og bokstavlyd

Personer med dysleksi har ofte store problemer med å knytte bokstav til lyden til bokstaven. Det kan også oppleves som vanskelig å dele inn ord i enkeltlyder og trekke lyder sammen til ord.

Enkelt språk og ordrett skriving

Enkelt og lite variert språk når man skriver, og mindre ordforråd enn jevnaldrende barn, kan være et kjennetegn på dysleksi. Dyslektikere kan ofte skrive ord slik de høres ut («jæi» og ikke «jeg») eller skrive på dialekt.

Sakte lesning

Sammenliknet med øvrig evne til å lære, har personer med dysleksi store problemer med lesing og med leseflyt. De leser sakte, noe som igjen kan påvirke forståelsen av innholdet i det de leser.

Problemer med rim

Det er vanlig at personer med dysleksi blander bokstavlyder som for eksempel b og d, og b og p. Rim er derfor vanskelig fordi de har problemer med å forstå hvilke lyder som rimer på hverandre.

Stavefeil

Hyppige stavefeil er et kjennetegn som opptrer ofte. Selv korte og lydrette ord kan staves feil. Å skrive lange eller vanskelige ord, eller ord som er satt sammen av flere ord, kan oppleves som svært vanskelig.

Ønsker du å vite mer?

Her kan du lese en god og informativ artikkel om dysleksi, skrevet av Åsne Midtbø Aas som er pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

Ønsker du å vite enda mer om dysleksi - hvordan det oppleves, hvordan skoler kan tilrettelegge eller mer om utredning og kartlegging?
Vi i Lingit arrangerer jevnlig webinarer om disse temaene. Webinarene er helt gratis å delta på og de passer for skoleansatte, foresatte og elever med dysleksi.