Kan jeg bruke Lingdys-tastaturet med eksternt tastatur?

Nei, det fungerer dessverre ikke.

Apple tillater ikke eksternt tastatur med tredjepartstastaturer.