Hvordan fungerer skrivestøtten i Lingdys for Chrome?

Film som viser hvordan ordprediksjon (forslag til ord mens du skriver) og stavekontroll fungerer med Google Chrome.