Hvordan fungerer skanning og OCR i Lingdys for iPad?

Med Lingdys for iPad får du tre ulike måter å gjøre om bilder eller filer til tekst på, slik at du kan lytte på teksten eller jobbe med den på annen måte.

  • “Skann tekst fra kamera” –  gjør det mulig å ta et bilde med iPaden din og få teksten overført til appen.
  • “Skann tekst fra bilde” – lar deg ta teksten fra et bilde på iPaden din inn i appen.
  • “Skann fra fil” – gjør det mulig å hente inn tekst til appen fra dokumenter i pdf. og andre formater.

 

Lingdys bruker online skanning  når iPad-en er tilkoblet nett. Det går fint an å skanne fra kamera og fra Bilder med Lingdys også når iPad ikke er på nett, bortsett fra “Skann fra fil”. Online-skanningen er litt bedre enn den innebygde skanningen som brukes når iPad ikke er på nett.
For å sikre at elever har tilgang til online skanning, må skolen åpne for tilgang til disse to nettstedene:
http://clarosoftware.comog https://omnipageocr.claroreadocr.com/

 

TIPS!

  • Sørg for å ha godt lys og et godt kamera for å ta klare bilder. Kameraet på iPad trenger mye lys for å ta klare bilder.
  • Prøv å unngå å skanne bilder av uklar tekst, tekst med dårlig kontrast mot bakgrunnen og tekster som ligger oppå bilder.
  • Sørg for at språket i Lingdys er satt til det språket du vil skanne tekster fra.
  • Vær tålmodig når du skanner lange tekster. Jo mer tekst, jo lenger tid bruker skanneprosessen.

Her kan du også se en film som viser noe av det samme som du finner i teksten over: