Bruk av Lingdys-tastaturet på kommunale iPad-er i kommunens nettverk

For at ordprediksjon, stavekontroll og tekstkontroll skal fungere i Lingdys-tastaturet når det brukes på kommunale iPad-er i kommunens nettverk, kreves det tilgang til disse portene:

api.webappella.com
service.webappella.com
https://textcheck.lingitapis.com