Lingit STL+ for iPad

kr75,00

Beskrivelse

Knekk lesekoden med ny app!

For alle elever som skal lære seg å lese og skrive.

Lingit STL+ er et verktøy til bruk i lese- og skriveopplæring. Programmet tilbyr opplesing av bokstaver, ord og setninger etter hvert som de skrives. Dette betyr at du kan høre lydene som er knyttet til bokstavene som skrives på tastaturet.

Du skriver i en enkel tekstbehandler med få funksjoner, noe som gir deg økt fokus på oppgavene som skal løses. Det er også støtte for å sette inn bilder. Tekstene som skrives i Linglyder kan lagres og åpnes i andre tekstbehandlere senere. Programmet leveres med 6 ulike stemmer for lesing av bokstaver, og to av dem er barnestemmer.

Skrive seg til lesing (STL)

STL er en metode som tar utgangspunkt i at skriving ser ut til å være enklere enn lesing i den første fasen av lese- og skriveopplæringen. STL ble i sin tid introdusert av pedagogen og forskeren Arne Trageton, og denne metoden er videreutviklet av Mona Wiklander til STL+. I Wiklanders STL+ skriver eleven på datamaskin eller nettbrett, og en datastemme leser alle lydene, ordene og setningene som skrives. Det vil si at når barnet skriver eller trykker på en bokstav, blir bokstavlyden lest opp. Når ordet er ferdigskrevet, for eksempel ved at det tastes inn et mellomrom, leses hele ordet. Etter et punktum blir hele setningen lest opp.

 

Kategori:

Beskrivelse

Knekk lesekoden med vår app!

For alle elever som skal lære seg å lese og skrive.

Vår nye app gjør skrivingen morsom og utfordrende. Enkelt å jobbe med tekst og bilder i samme dokument. Velg mellom 6 ulike stemmer i bokstavopplesingen. Velegnet i lese- og skriveopplæring med STL+.